znak Sobůlky
Sobůlky

Pamětihodnosti

  • Kaple Panny Marie Nejsvětějšího srdce z roku 1914 vznikla přestavbou bývalé sýpky a staré zvonice.
  • Kaple sv. Heleny (nazývaná i Dluhošovská kaplička) z roku 1734 postavená rodem Dluhošů. Byla postavena na památku Heleny Dluhošové-Lévové, která zde vlastnila zemanský dvůr.
  • Dřevěný vyřezávaný kříž z roku 1871 před kaplí Panny Marie Nejsvětějšího srdce
  • Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1721
  • Kaple sv. Barbory
  • Socha sv. Jakuba u kaple Panny Marie Nejsvětějšího srdce
  • Hradiště Vala, archeologické naleziště
  • Pomník obětem 1. a 2. světové války byl odhalen v květnu 1970
  • Čtyři kamenné kříže na různých místech obce z let 1891, 1901, 1942 a 1946

Historie

Území dnešní obce bylo osídleno nejpozději v 6. tisíciletí př. n. l. lidem tzv. Kultury s lineární keramikou. Archeologické nálezy dokládají osídlení i v následujících obdobích. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1131, kdy je uváděna pod názvem Sobolkovici. Od roku 1664 obec používala vlastní pečeť. V roce 1884 byl zřízen hřbitov. V letech 1894-1896 byla vybudována silnice ze Sobůlek k okresní silnici ze Strážovic do Kyjova. V roce 1899 byla přestavěna škola z roku 1794. Během 1. světové války zahynulo 18 občanů. V legiích bojovalo 15 mužů. V letech 1932-1936 byla v obci zavedena elektřina, a v roce 1935 znovu rozšířena škola. Ve 2. světové válce bojovali v zahraniční tři občané. Sobůlky byly osvobozeny rumunskou armádou 28. dubna 1945. V roce 1947 byla otevřena mateřská škola a zaveden místní rozhlas. Roku 2010 byla postavena tělocvična, která má sloužit i kulturním potřebám obce.

Osobnosti

  • Jan Bárta (* 1984), cyklista, olympionik

Oficiální web obec Sobůlky:
www.sobulky.cz

PSČ Sobůlky: 697 01