znak Ždánice
Ždánice

Pamětihodnosti

  • Zámek - původně tvrz vybudovali po roce 1500 Zástřizlové, v 60. letech 16. století ji Kounicové přestavěli na renesanční zámek a v letech 1762-1789 opět přestavěn Lichtenštejny v barokním slohu. Od roku 1850 zde bylo sídlo soudu. Dnes je zde Vrbasovo muzeum.
  • kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1701
  • Stará radnice z roku 1565
  • Zvonice z počátku 19. století. Zvon z roku 1540 pochází z kostela sv. Bartoloměje, který byl zbourán za Josefínských reforem.
  • Laudonova vila z počátku 20. století
  • Fara

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1286, kdy se zde uvádí kostel. Osada byla vybudována pod hradem Palánek. Po třicetileté válce byl zámek a panství zkonfiskováno Kounicům a majetek přešel do rukou Lichtenštejnů. Od roku 1850 byly Ždánice sídlem soudního okresu. V roce 1908 byla dána do provozu železniční trať z Čejče do Ždánic. V roce 1990 získaly Ždánice statut města.


Oficiální web město Ždánice:
www.muzdanice.cz

PSČ Ždánice: 696 32