znak Strážovice
Strážovice

Pamětihodnosti

  • Zámek Strážovice z let 1751-1753
  • Kaple Nejsvětější Trojice z poloviny 18. století, původně zámecká kaple. V průčelí sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Floriana a sv. Anny.
  • Náhrobek Jano Köhlera s mozaikou Madony na místním hřbitově

Historie

Archeologické nálezy zde dokládají kulturu se zvoncovitými poháry, únětickou i lužickou kulturu. Poprvé je obec zmiňována v roce 1141 v listině Jindřicha Zdíka jako statek břeclavského kostela. V roce 1605 byla ves vypálena vojskem Štěpána Bočkaje a roku 1623 opět vypleněna. V roce 1923 byl založen hřbitov a roku 1928 byla obec elektrifikována.

Osobnosti

  • Jano Köhler (1873-1941), akademický malíř, v letech 1926-1941 žil v obci
  • Ladislav Schovanec (*1941), malíř a scénograf žijící od roku 1974 v Alfortville ve Francii, místní rodák a čestný občan

Oficiální web obec Strážovice:
www.strazovice.cz

PSČ Strážovice: 696 38