znak Šitbořice
Šitbořice

Pamětihodnosti

  • Socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1759.
  • Gotický kostel sv. Mikuláše z 15. století byl v roce 1909 zbořen z důvodů nevyhovující statiky. Na stejném místě byl v letech 1910 až 1911 vystavěn nový kostel v historizujícím slohu inspirovaném architekturou románskou. Vysvěcení nového kostela proběhlo v roce 1913 v den slavnosti svatého Václava, a opět byl zasvěcen svatému Mikuláši

Historie

Podle vykopávek v trati Padělky byl prostor dnešních Šitbořic osídlen již v neolitu. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1255. Původně se nazývala Ješutbořice podle legendárního zakladatele vladyky Ješutbora. Patřila pánům z Deblína a Lomnice. Obec byla velmi poničena v dubnu 1945, kdy zde Wehrmacht sváděl urputné ústupové boje (Bratislavsko-brněnská operace). Ve 21. století je hlavním zaměstnavatelem akciová společnost Zemax, která vznikla transformací místního JZD, mnoho šitbořických občanů dojíždí díky poměrně dobrému spojení za prací do Brna. Šitbořice mají tradičně nízkou míru nezaměstnanosti v rámci okresu.


Oficiální web obec Šitbořice:
www.sitborice.cz

PSČ Šitbořice: 691 76