znak Těšany
Těšany

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Těšanech.
  • kostel svatého Barnabáše
  • barokní sochy sv. Dominika a sv. Gotharda z roku 1717, resp. 1773
  • památník T. G. Masaryka a padlých v první světové válce z roku 1938
  • Napoleonský kříž z počátku 19. století
  • kovárna v Těšanech ve stylu selského baroka, vybavení z přelomu 19. a 20. století
  • zámek Těšany, barokní zámek z konce 17. století, dnes v soukromém vlastnictví
  • kaple Panny Marie z roku 1948 na návrší mezi Těšany a Borkovany

Galerie

Historie

Obec je poprvé připomínána v roce 1131, ovšem archeologické nálezy z okolí dosvědčují osídlení již před tímto letopočtem. Od roku 1666 patřila obec brněnským dominikánům. Ti vybudovali koncem 17. století jako svoje letní sídlo raně barokní jednoposchoďový zámek obdélného půdorysu. Patřil jim až do zrušení kláštera v roce 1784.

Římskokatolická kaple Panny Marie na nejvyšším bodě východně od obce byla postavena politickými vězni v roce 1946–1947 jako poděkování za šťastný návrat těšanských občanů z koncentračních táborů. Nachází se nad vinohrady asi 2 km od Těšan. V barokní kovárně z 18. století je umístěna expozice kovářství a kolářství, součást Technického muzea v Brně. Na návsi před kovárnou stojí barokní sochy svatého Dominika z roku 1717 a svatého Gotharda z roku 1773. Na návsi se dále nachází Napoleonský kříž z počátku 19. století a pomník T. G. Masaryka z roku 1938. Kostel sv. Barnabáše byl postaven v letech 1897–1906.

Podle příběhu, který se odehrál právě v Těšanech – byť s méně dramatickým koncem – napsali Alois a Vilém Mrštíci vesnické drama Maryša. Hra měla premiéru v roce 9. května 1894 v pražském Národním divadle, v Brně pak 27. října 1894. Hrob Marie Turkové - „Maryši“ - leží na starém těšanském hřbitově.


Oficiální web obec Těšany:
www.outesany.cz

PSČ Těšany: 664 54