znak Katovice
Katovice

Historie

Oblast Horního Slezska v okolí Katovic byla osídlena Slovany kolem 6. století našeho letopočtu, kdy zde již v předchozích obdobích počínaje starší a mladší dobou kamennou zaznamenáváme první známky přítomnosti člověka. Vládla zde dynastie slezských Piastovců. Jan Lucemburský získal Slezsko roku 1335 pro České království. Město samotné bylo založeno v roce 1865. Po slezských povstáních mezi lety 1918–1921 se město obývané především Němci, Slezany, Židy a Poláky stalo součástí Druhé polské republiky. V roce 1921 rozhodla většina obyvatel v referendu o setrvání Katovic v Německu, ale přesto byly Katovice přičleněny k Polsku s autonomním statutem, vlastní vládou a státním pokladem.

Město vzkvétalo díky bohatým zásobám nerostných surovin – zejména černého uhlí – v blízkých horách. Tento rozvoj byl odstartován průmyslovou revolucí a závisel na těžbě uhlí a ocelářském průmyslu. V posledních letech je však díky ekonomickým reformám patrný posun od těžkého průmyslu ke službám.

Mezi lety 1953–1956 bylo město přejmenováno na Stalinogród (Stalinovo město).

Během období industrializace po druhé světové válce bylo napácháno mnoho škod na životním prostředí, avšak díky novým regulacím a výnosům vlády bylo mnoho těchto škod již napraveno.

Oficiální web Katovice:

PSČ Katovice: