znak Ševětín
Ševětín

Pamětihodnosti

Farní kostel sv. Mikuláše, původem raně gotický z konce 13. století. Jednolodní stavba s pětiboce zakončeným presbytářem, obdélnou sakristií po severní straně a trojpatrovou barokní věží (vyobrazenou v obecním znaku) nad spojením lodi a presbytáře.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352 . R. 1224 patřila obec svatojiřskému klášteru v Praze.

V letech 1975-90 patřily pod Ševětín i Chotýčany.

Dne 11. listopadu 2008 byl obci jako jedné z prvních v České republice nově udělen status městyse (dosavadním městysům byl většinou pouze obnoven původní status).

V roce 2011 došlo k odstranění budovy staré farní školy u kostela (náměstí Šimona Lomnického č. 24). Uvolněný prostor byl využitý ke spojení Malého náměstí a náměstí Šimona Lomnického, čímž vzniklo nové velké náměstí oficiálně otevřené 26. prosince 2011 v 16:30 hodin. Na novém náměstí je umístěný pomník plukovníka Václava Hořejšího, pomník Šimona Lomnického, pomník obětem první a druhé světové války, fontána Šimona Lomnického, meteorologický sloup a informační tabule.

Osobnosti

  • Šimon Lomnický z Budče, renesanční spisovatel, v Ševětíně prožil většinu života, zastával zde i úřad rychtáře
  • Jan Evangelista Chadt-Ševětínský, lesník a historik, v Ševětíně studoval

Oficiální web městys Ševětín:
www.sevetin.cz

PSČ Ševětín: 373 63