Mazelov

Pamětihodnosti

  • Ve vsi se dochovala řada hodnotných usedlostí ve stylu selského baroka se zdobenými štíty a branami (např. č.p. 1, 3, 10, 11, 41). Od roku 1995 je Mazelov prohlášen vesnickou památkovou rezervací.
  • Kaple Panny Marie, novobarokní z let 1862 až 1865, na návsi

Historie

První písemná zmínka o vsi (Mazelow) pochází z roku 1396. Po zrušení poddanství schwarzenberskému panství Třeboň se Mazelov roku 1850 stal samostatnou obcí, jíž zůstává dodnes vyjma období od 14. června 1964 do 23. listopadu 1990, kdy tvořil součást obce Ševětín.


Oficiální web obec Mazelov:
www.mazelov.eu

PSČ Mazelov: 373 63