znak Dynín
Dynín

Pamětihodnosti

  • Rozlehlá náves obklopená zachovalými zemědělskými usedlostmi, nejhodnotnější z nich čp. 25 se sýpkou, datovanou 1815. Od roku 1990 je střed obce prohlášen vesnickou památkovou zónou.
  • Kaple sv. Václava na návsi, novobarokní
  • Pomník padlým v 1. světové válce z roku 1928, vedle kaple
  • Budova bývalé školy z roku 1923
  • Výklenková kaplička směrem ke Lhotě
  • Kaple ve Lhotě
  • Přírodní památka Hliníř, rašeliniště
  • Přírodní památka Lhota u Dynína, rašelinné louky. Obě tato chráněná území leží ve východní části katastru Lhoty, kam zasahuje CHKO Třeboňsko.

Historie

Název vsi pochází od osobního jména Dýňa (tj. dýně), a znamená tedy „Dýňův dvůr, majetek“. První písemná zmínka o vsi (Dynyn) pochází z roku 1341, kdy Petr I. z Rožmberka věnoval část výnosů z ní dominikánskému klášteru v Sezimově Ústí. Roku 1379 se Dynín uvádí v Rožmberském urbáři jako příslušný k Dolnímu Bukovsku, později náležel k panství Třeboň. V roce 1511 byli obyvatelé Dynína osvobozeni od odúmrti, tj. poddaní mohli odkázat svůj majetek komukoli v Třeboňském panství bez zásahu vrchnosti. Jako většinu vesnic i Dynín vážně zasáhla třicetiletá válka. V roce 1625 byl Dynín zcela pustý a ještě v roce 1650 nebyl plně obydlen. Jeho posledními feudálními držiteli byli Schwarzenbergové, kteří jej získali v roce 1660. V roce 1825 byla v okolí Dynína vystavěna císařská silnice a v 70. letech 19. století i železniční dráha se stanicí. Po zrušení poddanství se Dynín stal roku 1850 samostatnou obcí, jíž zůstává podnes. Lhota byla zprvu součástí této obce, v roce 1867 se osamostatnila, ke dni 12. června 1960 se znovu připojila k Dynínu. V období 1. dubna 1976 až 23. listopadu 1990 na čas spadaly pod obec Dynín též vesnice Bošilec a Neplachov.

Starostové

  • 2010-2014 Jiří Veselý
  • od 2014 Ing. Josef Pumpr

Oficiální web obec Dynín:
www.obecdynin.cz

PSČ Dynín: 373 64