Ponědrážka

Pamětihodnosti

  • Kaple na návsi
  • Usedlosti udržované v původním stylu selského baroka
  • Soustava rybníků kol propojená Zlatou stokou - dílem Štěpánka Netolického, pro nejzámožnější evropský rod tehdejší doby - rod Rožmberků
  • Podle legendy by měl být pod každým stromem na návsi zakopaný poklad

Historie

Nejstarší písemná zmínka o Ponědrážce pochází z roku 1379 jako o součásti rožmberského panství. V polovině 16. století obhospodařovalo 13 usedlostí v Ponědrážce celkem 10 lánů a 3 jitra polností, že kterých měli předepsaný roční plat 4 kopy a 18 grošů.V obci byly 2 mlýny. V letech třicetileté války byla Ponědrážka hodně poškozena. Řada gruntů byla vypálena a jednotlivé usedlosti zůstaly na dlouhou dobu pusté.


Oficiální web obec Ponědrážka:
www.ponedrazka.cz

PSČ Ponědrážka: 378 16