Drahotěšice

Pamětihodnosti

  • Vesnice je také proslavena loutkohercem Vítězslavem Marčíkem.
  • Kolem obdélné návsi se zastavěným středem se dochovala řada lidových zemědělských usedlostí, typických pro oblast Pšeničných Blat
  • Kaple sv. Václava, z první poloviny 19. století
  • Pomník padlým v 1. světové válce z roku 1928

Galerie

Historie

První písemná zmínka o vsi (Drahoczesicz) se vyskytuje v listině z 10. října 1323, jíž král Jan Lucemburský k zaokrouhlení svého bechyňského panství postoupil Petrovi z Rožmberka městys Bukovsko s vesnicemi Drahotěšice a Neplachovice výměnou za vsi Radětice, Hvožďany a Křídu. V majetku Rožmberků pak Drahotěšice setrvaly téměř tři století. V Rožmberském urbáři z roku 1379 se ještě zaznamenávají jako příslušné k Dolnímu Bukovsku, po zrušení tohoto panství kolem roku 1412 spadaly pod panství Třeboň. Po smrti Petra Voka z Rožmberka roku 1611 přešlo panství dědictvím na Švamberky, těm však zanedlouho pro účast na českém stavovském odboji konfiskováno. Průtahy vojsk a další útrapy této doby ves těžce postihly - ze 14 hospodářství, udávaných počátkem 17. století, zbyly k roku 1624 pouze 3. V roce 1660 získal třeboňské panství včetně Drahotěšic Jan Adolf I. ze Schwarzenbergu, jehož rod pak držel tento majetek až do sklonku feudalismu. Po zrušení poddanství se Drahotěšice roku 1850 staly samostatnou obcí v rámci soudního okresu Lomnice nad Lužnicí a politického okresu Třeboň. Po územněsprávní reformě roku 1949 obec náležela k okresu Týn nad Vltavou, po jeho zrušení od roku 1960 přísluší k okresu České Budějovice. V období 1. ledna 1976 až 23. listopadu 1990 pozbyly Drahotěšice na čas samostatnost začleněním pod obec Ševětín.

Škola v Drahotěšicích fungovala od roku 1837 do roku 1974, výuka předtím i potom probíhala v Ševětíně. Školní budova z roku 1912 dodnes dominuje ploše návsi.


Oficiální web obec Drahotěšice:
www.drahotesice.cz

PSČ Drahotěšice: 373 63