Vitín

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek ve Vitíně.
  • Mohylová pohřebiště na vrchu Baba severozápadně od Vitína. Na katastrálním území Vitína se zhruba kilometr severozápadně od obce na zalesněném vrcholu Baba (570 m n. m.) nacházejí dva slovanské mohylníky z raného středověku (8. až 9. století). Oba obsahují po 50 až 80 mohylách, uspořádaných do západovýchodních řad, a leží nedaleko plotu Ponědražské obory (na veřejnosti přístupné straně), není však snadné je v husté vegetaci najít. Nejvhodnějším obdobím k návštěvě je časné jaro, kdy už neleží sníh, ale ještě nevyrostla tráva. Mohyly na Babě nebyly archeologicky dosud zkoumány. Panuje domněnka, že sloužily k pohřbívání nemajetného venkovského obyvatelstva (stejně jako prozkoumané mohyly v Kožlí u Orlíka). Největší mohyly mají 4 - 5 metrů v průměru a 2 metry na výšku.
  • Kovárna, z roku 1833, na návsi
  • Kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1815
  • Pomník padlým v 1. světové válce
  • Zástavba vitínské návsi si z velké části dochovala původní charakter a je prohlášena Vesnickou památkovou zónou.

Obrázky, zvuky či videa k tématu Vitín ve Wikimedia Commons

Historie

Vitín se v písemných pramenech připomíná k roku 1541. V období feudalismu ves náležela k třeboňskému panství, od roku 1850 tvořila nejprve samostatnou obec, poté do roku 1873 nakrátko spadala pod obec Ševětín. Následovalo sto let svrchované existence obce, než byl Vitín ke dni 20. září 1973 znovu přičleněn k Ševětínu; nynější osamostatnění se uskutečnilo 24. listopadu 1990.


Oficiální web obec Vitín:
www.vitin.cz

PSČ Vitín: 373 63