znak Ledenice
Ledenice

Pamětihodnosti

  • Hrad založený Landštejny - existoval od poloviny 13. do 15. století, na jeho místě byly v roce 1611 postaveny 4 zemědělské usedlosti
  • Kostel svatého Vavřince, raně gotický, jednolodní z doby kolem roku 1300, barokní věž přistavěna roku 1782
  • Kamenný pranýř ze druhé poloviny 17. století, v zahradě u školy

Historie

Na Vápenickém kopci bylo objeveno mohylové pohřebiště z 9. století. První písemná zmínka o sídle (Ledenicz) pochází z roku 1278. Sídlila zde jedna větev Vítkovců. Ve 14. století zde postavili hrádek Landštejn, který zanikl za husitských válek. Počátkem 15. století přešlo městečko k třeboňskému panství, kam patřily až do zrušení poddanství. Od roku 1850 jsou Ledenice samostatnou obcí.

Od roku 1563 měly Ledenice právo vařit pivo. Po Bílé hoře byly Ledenicím na čas odňaty jejich práva kvůli podpoře českých stavů.

Velký požár poničil městečko v roce 1553 a opět v roce 1865. Kromě požárů jej pustošily i mnohé povodně.

Sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1877, Sokol v roce 1897. V roce 1921 byl založen Okrašlovací spolek, 1929 sportovní klub. Roku 1951 vzniklo výrobní družstvo Ledenický nábytek.

V letech 1950-1949 patřily Ledenice pod soudní okres Lišov.

Od 22. června 2007 byl obci vrácen status městyse.

Starostové

  • 2006-2014 Mgr. Miroslav Franěk
  • od 2014 Jiří Beneda

Rodáci

  • Ferdinand Sládek (1872–1943), český sběratel lidových písní a hudební skladatel
  • Vlastimil Hajšman, hokejista
  • Josef Stejskal, dramaturg JČ divadla.

V obci několikrát pobýval hudebník Mstislav Leopoldovič Rostropovič.


Oficiální web městys Ledenice:
www.ledenice.cz

PSČ Ledenice: 370 06 až 373 12