Ostrolovský Újezd

Pamětihodnosti

  • V obci stojí nově zrekonstruovaný zámek ve vlastnictví soukromého majitele. Zámek patřil Kořenským z Terešova, kteří jej v roce 1692 prodali městu České Budějovice. Jeho správou pak byl pověřen urozený pán Matthias Hieronymus Vanke, který tuto funkci vykonával do roku 1697.
  • Jižně od obce se nad soutokem Stropnice a Vrážského potoka nachází pozůstatky středověkého hradu Ostrolovský Újezd.
  • Kaple datovaná do roku 1889 u silnice poblíž zámku
  • Kašna
  • Dva mohylníky
  • Pomník Šimona Nitzka
  • Vojířovická lípa vysazená v centru obce 28. září 2006 tehdejším hejtmanem Janem Zahradníkem v rámci slavnosti svěcení zvonu a místní kaple.
  • Necelý jeden kilometr severozápadně od obce se nachází přírodní památka Ostrolovský Újezd vyhlášená na ochranu výskytu bledule jarní.

Historie

V roce 1381 se zde připomíná Mikšík z Újezdce, po jehož smrti se jeho bratr domáhal dědictví. Zda později Petr z Újezdce (1424) a Diviš z Újezdce (1440) byli majiteli Újezdce, nelze bezpečně dokázat. Na konci 15. století se Újezdec stal součástí sousedního statku Dvorec (u Borovan), který tehdy patřil Oldřichovi z Dvorce. Jeho nástupce Adam Rouzim ze Bzí pak prodal roku 1534 statek Petru z Rožmberka. V kupní smlouvě se zdejší hrad uvádí jako pustý. Rožmberkové prodali panství pánům Kořenským z Terešova a na Komářicích. Václav Kořenský byl věrným druhem Voka z Rožmberka. Kryštof Kořenský nechal ve vesnici postavit renesanční tvrz. V roce 1692 se dostalo panství Ostrolov Újezdský za 82 tisíc zlatých do majetku města České Budějovice, ve kterém zůstalo až do 20. století.

Starostové

  • 2006–2014 Václav Němec
  • od 2014 Vít Zuzák

Oficiální web obec Ostrolovský Újezd:
www.ostrolovskyujezd.cz

PSČ Ostrolovský Újezd: 374 01