Borovany

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Borovanech.

Galerie

Město Borovany Města, městyse a obce okresu České Budějovice Portály: Česko
  1. ↑ Ustavující zastupitelstvo v Borovanech zvolilo nového starostu
Citováno z „http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Borovany&oldid=11986881“ Kategorie:
  • Borovany
  • Města v Čechách
  • Obce v okrese České Budějovice
  • Místní části v Borovanech
  • Města v okrese České Budějovice
Skryté kategorie:
  • Monitoring:Starosta aktuální
  • Údržba:Infobox obec

Historie

První zmínky o Borovanech pochází již z roku 1186. Koncem 13. století vlastnil Borovany rod Vítkovců. Roku 1327 získal obec Vilém z Landštejna, jehož syn Vítek ji roku 1359 prodal Rožmberkům, čímž se stala součástí novohradského panství. Ke konci 14. století se v Borovanech vystřídalo několik majitelů, až ve 30. letech 15. století se Borovany dostávají do majetku Petra z Lindy. Pocházel z Holandska a v Čechách sídlil v Českých Budějovicích. Část Borovanského panství si koupil ve snaze dostat se mezi místní drobnou šlechtu. Po smrti jediného syna daroval Petr z Lindy svůj majetek Borovanskému klášteru. Tento augustiniánský klášter sám roku 1455 založil na místě farního kostela ze 14. století. Augustiniánský klášter byl v 50. letech 16. století zasažen morovou epidemií načež Vilém z Rožmberka dal dosadil za zdejšího probošta Matěje Kozku z Rynárce. Roku 1564 byl však klášter zrušen. 1578 byly Borovany, kterých je ujali Rožmberkové, povýšeny na město. Po vymření Rožmberků v roce 1611 zdědili jejich panství včetně Borovan Švamberkové. Avšak ti o svůj majetek přišli za účest na stavovském povstání a Borovanské panství připadlo císaři a později zdejšímu klášteru, který byl roku 1630 obnoven. Řád augustiniánů odešel z Borovan až po zavedení církevních reforem Josefa II. a zrušení zdejšího kláštera roku 1785. Zrušený klášter koupili Schwarzenbergové přestavěli jej na zámek. Roku 1850 se Borovany staly samostatnou obcí a roku 1973 obdržely statut města.


Oficiální web město Borovany:
www.borovany-cb.cz

PSČ Borovany: 373 12