znak Zvíkov
Zvíkov

Památky

  • Gotická tvrz
  • Kaplička, z roku 1887

Historie

První zmínka o Zvíkově pochází z roku 1357, kdy se pečetí na listině připomíná vladyka Nedamír ze Zvíkovce (de Zwyekowecz). Až do 17. století jméno vsi kolísalo mezi tvarem Zvíkov a jeho zdrobnělinou Zvíkovec. Od poloviny 19. století je Zvíkov samostatnou obcí vyjma let 1976 až 1990, kdy byl přičleněn k Lišovu.

Nejvýznamnější památkou v obci je pozdně gotická tvrz, původně dvoupatrová, dnes jednopatrová budova mírně obdélníkovitého půdorysu z neomítnutého kamenného zdiva. Zvíkovská tvrz stylově odpovídá stavba době jagellonské (15 - 16. století), kdy byl majitelem Zvíkova Jiřík Majnuš z Březnice. Takových staveb se v Čechách zachovalo velmi málo. Podle desky zasazené do zdi se uvádí r. 1406, ale deska sem byla zasazena zřejmě až později.


Oficiální web obec Zvíkov:
www.zvikovulisova.cz

PSČ Zvíkov: 373 72

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí