znak Jílovice
Jílovice

Okolí

  • Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn
  • Národní přírodní rezervace Červené blato

Historie

Roku 1366 prodává Vinek z Landštejna osadu Rožmberkům. Již tehdy tu stál kostel. V 15. století zde sídlil rytíř Vojtěch z Jílovic. V následujících letech byly Jílovice několikrát vypáleny nebo pro změnu zastaveny. Později patřila vesnice pod Borovanský klášter. Za třicetileté války Jílovice zpustly a byly bez obyvatel. V roce 1660 koupili Jílovice Schwarzenberkové, kterým patřily až do zrušení poddanství.V létech 1862 až 1948 patřily Jílovice do okresu Třeboň, v létech 1949 až 1959 do okresu Trhové Sviny, od roku 1960 jsou v okrese České BUdějovice.

Roku 1786 zde byla postavena fara. Roku 1894 zde byl založen hasičský sbor.

V roce 1919 založili místní Sokol, 1921 Orel. Po 2. světové válce bylo zřízeno JZD, které později přešlo pod Státní statek Nové Hrady. V červnu 2006 byl obci udělen u příležitosti 640 let od první zmínky vlastní prapor.

Starostové

  • 2010-2014 Věra Jindrová
  • od 2014 Ing. Jiří Witzany

Rodáci

  • Vojtěch Laštovička, vynálezce perpeta mobile
  • Antonín Homolka, akademický malíř (1909-1964)
  • Jan Chadt, hudebník
  • Jakub Smrž a Matěj Smrž, motocykloví závodníci

Oficiální web Jílovice:

PSČ Jílovice: