Horní Lideč

obec 1388 obyvatel k 1.1.2014 7,21 km2
znak Horní Lideč
Horní Lideč

Pamětihodnosti

 • Kostel svatého Václava
 • Dřevěná zvonice z roku 1771
 • Pískovcový kříž
 • Památník obětem nesvobody z let 1948 - 1989
 • Památník osvobození 1918 - 1945
 • Památník padlým rumunským vojákům - 3.5.1945
 • Pomník Jana Evangelisty Trávníčka
 • Kamenný kříž
 • Roubená sýpka z poloviny 19. století
 • Pískovcová socha Matky milosrdenství
 • Staré dřevěné domky a kovárna v místní části Kočičina
 • Jubilejní kaplička se zvonicí

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1518.

 • 1521 - majitelem Lidče pan Vilém z Víckova, který sídlil v Petrovské Lhotě (dnes Francova Lhota). Ten ji prodává panu Mikuláši ze Zástřizl.
 • 1522 - ves znovu prodána panu Filipovi z Víckova.
 • 1526 - majitelem Lidče je Tristan Franc z Háje. Bydlel ve Lhotách, po něm byla později nazvána ves Francova Lhota.
 • 1573 - ves Horní Lideč koupil pan Zdeněk Říčanský Kavka z Říčan.
 • 1601 - ves Horní Lideč koupil dědic Zdeňka Říčanského Kavky - Jan Říčanský Kavka.
 • 1605 - 1606 - surové vpády Bočkajovými.
 • 1659 - Horní Lideč připadla Evě Fogáčové z Gymeše, provdané za hraběte z Erdödy. Ves tak byla opět v maďarských rukou.
 • 1663 - nájezdy Turků a Tatarů.
 • 1683 - Horní Lideč přepadena a vypálena povstalci Tököliho.
 • 9. 3. 1707 - do Horní Lidče a Lidečka vpadl Ondřej Vajda s oddílem čítajícím asi tisíc kuruců (kuruc - maďarsky povstalec). Obě obce byly vypleněny.
 • 1709 - ves byla odkoupena od hraběnky Rakoczyové svobodnými pány bratry Antonínem a Ignácem Bohumírovými z Walldorfu.
 • 1723 - Bohumír Antonín postoupil svou polovinu Bohumíru Ignácovi.
 • 1739 - obec Horní Lideč přechází z panství brumovského do panství hošťálkovského.
 • 1788 - zřízena nouzová obecní škola, bez úředního schválení.
 • 1825 - založena jednotřídní škola, dřevěná, v prostorách nynější pošty.
 • 1862 - založena nábytkářská továrna jako pobočka vsetínské továrny na výrobu nábytku z ohýbaného dřeva firmy Jakub a Josef Kohn.
 • 1865 - zřízen poštovní úřad.
 • 1866 - za prusko-rakouské války prošla Horní Lidčí část pruského vojska, aniž způsobila škody.
 • 1873 - zřízena samostatná škola, místnost 6 m dlouhá a 4 m široká. Učilo se zde přes 100 dětí.
 • 1874 - v obci postavena socha Matky milosrdenství.
 • 1876 - 1877 - postavena nová škola, zděná budova (v místech, kde stoji v současné době kostel) za 12 000 zlatých.
 • 1879 - povoleno vyučování ve dvou třídách.
 • 1882 - vyhořela továrna na výrobu nábytku firmy Jakub a Josef Kohn. Činnost továrny byla zastavena. Několik let trvaly likvidační práce. Po továrně nezůstalo nic. Obec byla vržena ve svém vývoji o celá desetiletí zpět. Místo výdělků nastalo živoření, prodej menších hospodářství, stěhování do Ameriky.
 • 1890 - založena školní kronika.
 • 1906 - budova obecné školy rozšířena přístavbou. Zrušeno mýto, které se vybíralo při silnici na Vsetín - dnešní křižovatka ve středu obce.
 • 1918 - předán dopravě železniční betonový most, který se stavěl celou válku (1914 - 1918).
 • 15. 6. 1919 - uskutečnily se obecní volby podle nového volebního řádu do obcí.
 • 16. 2. 1921 - bylo provedeno sčítání lidu, napočteno 538 osob (253 mužů, 285 žen).
 • podzim 1922 - vyměřena trať pro dráhu Vsetín - Bylnice.
 • 1924 - zahájena stavba železniční dráhy Horní Lideč - Bylnice.
 • 1924 - založena obecní knihovna. Byla umístěna v obecní kanceláři (obec vynakládala ročně na provoz knihovny částku 500 korun, což byl téměř dvojnásobný obnos tehdy stanovený zákonem). Koncem roku 1925 měla knihovna 63 knih.
 • 1925 - pod „Dílem“ byl otevřen kamenný lom. Byl postaven nový betonový most u pošty.
 • 31. 12. 1925 - založena kronika obce. Prvním kronikářem se stal Jan Evangelista Trávníček, řídící učitel. Materiál byl sbírán dle ústního vyprávění a dle dostupných pramenů.
 • prosinec 1926 - na tehdejším Poštovním úřadě byl zřízen telefon.
 • 21. 12. 1928 - rozjel se první vlak na trati Vsetín - Bylnice.
 • 7. 9. 1929 - na památku tisícího výročí smrti sv. Václava rozhodla se obec postavit Jubilejní kapličku. Stavba pokračovala rychle, zhruba byla hotová 28. 9. 1929.
 • 1960 - obec Horní Lideč přešla z okresu Gottwaldov do okresu Vsetín.
 • 1966 - zahájena výstavba nové základní školy.
 • 1968 - základní škola s kapacitou 18 tříd otevřena.
 • 1974 - otevřena zvláštní škola v obci.

Oficiální web obec Horní Lideč:
www.hornilidec.cz

PSČ Horní Lideč: 756 12