znak Lačnov
Lačnov

Pamětihodnosti

  • Venkovské usedlosti - Dolňansko
  • Přírodní památka Lačnov
  • Přírodní památka Sucháčkovy paseky
  • Kostel Panny Marie Královny
  • Roubená usedlost v obci Lačnov z roku 1811
  • Menší skalní oblast Lačnovské skály

Zajímavost

V katastru obce je jedno z osmi míst v České republice, na kterém roste šafrán (až 30 000 kusů).

Galerie

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1422, kdy se zde nacházely dvě osady, Velký a Malý Lačnov.

Lačnov náležel v r. 1424 k statkům hradu Brumova, z nichž část byla zastavena Miroslavovi z Cimburka. Jako součást brumovského panství se objevuje opět od počátku 16. století. Vesnice utrpěla při vpádu Tatarů v roce 1663 (údajně bylo zajato nebo zabito 93 lidí) a při vpádech kuruců v letech 1703-1710.

Do roku 1849 byla obec součástí panství Brumov I, které náleželo k Uherskohradišťskému kraji. Od roku 1850 byla obec součástí politického okresu Uherský Brod (v letech 1949 - 1960 politického okresu Valašské Klobouky) a spadala do obvodu okresního soudu ve Valašských Kloboukách. V roce 1960 se stala součástí nynějšího okresu Vsetín. Lačnov tvoří samostatnou obec a nemá místní části.

Na podzim roku 1932 byla po dlouhých letech dokončena stavba silnice z Lačnova do Horní Lidče. Dokončení umožnilo tolik potřebný kontakt se sousední obcí. Roku 1938 byla obec elektrifikována a přiřadila se k hospodářsky pokročilým obcím okresu.


Oficiální web obec Lačnov:
www.lacnov.eu

PSČ Lačnov: 756 12