znak Střelná
Střelná

Pamětihodnosti

  • Kostel Panny Marie Nanebevzaté
  • Zvonice
  • Památná lípa

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1511, některé zdroje uvádí 1479. Již dříve stála na tomto území tvrz, které měla chránit průsmyk na moravsko-slovenské hranici. Samo jméno obce svědčí o tom, že nejprve byla osídlena vojáky - lučištníky. Střelná byla nejprve samostatný statek, ale od počátku 16. století patřila pod správu brumovského hradu. Roku 1663 ves značně utrpěla ničivým vpádem Turků a Tatarů v roku 1683 ji zpustošili Thököllyho vojáci a v letech 1704-1708 byla několikrát přepadena kuruckými povstalci. Historie moravsko-slovenského pomezí tedy dokládá, že obyvatelé obce velmi trpěli neustálými spory majitelů brumovského a lednického panství. Z historických pramenů také vyplývá, že původní obec byla přímo na hranici a teprve v 17. století byla asi 3 km od hranice vybudována obec nová (současná). V 18. století zde zemskou hranici střežili Portáši. Hraniční spory vyřešeny až roku 1766.


Oficiální web obec Střelná:
www.strelna.cz

PSČ Střelná: 756 12