Korozluky

obec 197 obyvatel k 1.1.2014 6,38 km2
znak Korozluky
Korozluky

Pamětihodnosti

  • Socha na dolní návsi před dvorem
  • Zámek Korozluky
  • Kaple sv. Josefa v zámeckém parku
  • Kopec Jánský vrch se stejnojmennou přírodní památkou.
  • Zrušený lom severovýchodně od obce mezi Jánským vrchem a Špičákem, kde se na přelomu 80. a 90. let 20. století těžil porcelanit. Lokalita je rovněž známa jako paleontologické naleziště.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1325, kdy byl jejím majitelem Petr z Korozluk. V roce 1408 se poprvé připomíná místní tvrz, kdy ves vlastnil Vchyna z Bělušic. Od vladyků z Bělušic získal ves s příslušenstvím v roce 1410 částečně cisterciácký klášter v Oseku a částečně bratrstvo Panny Marie a Božího těla v Mostě. V roce 1476 získal osecký klášter celou ves a vlastnil ji až do roku 1576, kdy se ves stala součástí statku Záluží u Mostu. V 17. století byla obec v majetku Hartyčů a Brunerů, v letech 1688-1786 patřila Rajským z Dubnice. Po zrušení náboženského bratrstva přešla část vsi do majetku města Mostu. Korozluky se staly samostatným statkem a na přelomu 18. a 19. století se jeho majitelé střídali. V roce 1850 se Korozluky staly osadou obce Vtelno a na počátku 20. století se staly samostatnou obcí. Škola byla v Sedlci a farní úřad v Lužici. Na počátku 20. století zde sídlil poštovní a telegrafní úřad.

Obyvatelstvo se živilo převážně zemědělstvím. U obce byl též lom na vápenec. Po roce 1948 bylo v obci založeno JZD a hospodařil zde též státní statek. Od roku 1959 zde existovalo zemědělské odborné učiliště, které bylo umístěno na korozluckém zámku, později bylo učiliště přeloženo do Podbořan. V roce 1960 se do té doby samostatná obec Sedlec se stala osadou Korozluk.

V 60. letech 20. století byl postaven zemědělský areál Státních statků Bílina pro opravy zemědělské techniky. Tento areál je dnes využíván soukromými firmami k průmyslové výrobě. V roce 1971 byla zprovozněna část komunikace č. 15 směrem na Prahu protínající Korozluky. Její součástí je i most u Sedlce přes železniční trať a Srpinu, který byl v letech 2008-2009 kompletně rekonstruován.


Oficiální web obec Korozluky:
www.korozluky.cz

PSČ Korozluky: 434 01