Lužice

obec 571 obyvatel k 1.1.2014 8,79 km2
znak Lužice
Lužice

Pamětihodnosti

  • Pseudogotický kostel sv. Augustina, vybudovaný roku 1877, dnes ve velmi špatném stavu
  • Torzo kaple sv. Blažeje severovýchodně od obce
  • Kříž uprostřed obce
  • Fara
  • Lípa v Lužicích, památný strom u vchodu na hřbitov
  • Přírodní památka Lužické šipáky, stráň s hojným výskytem teplomilného dubu pýřitého

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1226, kdy jsou v listině zmiňováni Krasen a Konrád z Lužice. V roce 1251 moravský markrabě Přemysl (pozdější král Přemysl Otakar II.) potvrdil držení vsi řádu johanitů. Ve 14. století se majitelé vsi z řad drobné šlechty střídali. V 15. století zde sídlil rod Čečviců. V roce 1453 Lužici prodal Mikuláš z Čečvic Janovi ze Všechlap. Vladykové ze Všechlap prodali ves i s tvrzí v roce 1549 Lobkovicům, kteří je připojili ke svému panství Bílina a později začlenili do svého statku Libčeves, kde zůstala až do zrušení poddanství v roce 1848. Po roce 1850 se Lužice stala samostatnou obcí v okrese Teplice, v letech 1896-1935 patřila do okresu Duchcov a poté do roku 1960 do okresu Bílina. Od roku 1960 je součástí okresu Most.


Oficiální web obec Lužice:
www.luzice.eu

PSČ Lužice: 435 24