Český Jiřetín

obec 75 obyvatel k 1.1.2014 33,6 km2
znak Český Jiřetín
Český Jiřetín

Pamětihodnosti

  • Kostel sv. Jana Křtitele – celodřevěná stavba přenesená roku 1969 ze zatopené obce Fláje
  • Kostel sv. Petra a Pavla zbořený po druhé světové válce
  • Fara kolem roku 1800 u bývalého kostela sv. Petra a Pavla
  • Pomník padlým ve světových válkách v centru obce
  • Zámeček Lichtenwald na vrchu Bradáčov (876 m)
  • Flájský plavební kanál vybudovaný v letech 1624–1629
  • Vodní nádrž Fláje postavená v letech 1951–1964
  • 70 m vysoký vodopád vytékající z plavebního kanálu
  • Puklá skála (839 m) s vyhlídkou do okolí

Historie

Český Jiřetín vznikl jako dřevorubecká osada ve druhé polovině 16. století (v některých pramenech se uvádí rok 1592, který je však v poslední době badateli stále více zpochybňován – viz též Literatura: Český Jiřetín 2012, strana 18-19). Obec vznikla za vlády Lobkoviců, později přešla do majetku Valdštejnů, jako součást panství Horní Litvínov-Duchcov. Po roce 1850 se Český Jiřetín stal samostatnou obcí v okrese Teplice (do roku 1896), v letech 1896-1905 byl součástí okresu Duchcov, v období 1905-1949 okresu Most, 1949-1960 okresu Litvínov a od roku 1960 je opět součástí okresu Most.

Obyvatelstvo bylo tradičně německé národnosti, proto bylo po druhé světové válce odsunuto a počet obyvatel se velmi snížil. Tento úbytek se již nepodařilo nikdy dorovnat, takže dnes má Český Jiřetín jen 75 obyvatel a mnoho domů slouží k individuální rekreaci.

Tradiční obživou obyvatel bylo zemědělství a práce v lese. Po zřízení plavebního kanálu to bylo do roku 1872 plavení dřeva. V 19. století se rozšířila výroba dřevěných hraček a suvenýrů a v 1. polovině 19. století byla v obci zřízena továrna na lepenku.


Oficiální web obec Český Jiřetín:
www.cesky-jiretin.cz

PSČ Český Jiřetín: 435 52 až 436 01