Litvínov

město 25140 obyvatel k 1.1.2014 40,70 km2
Litvínov

Pamětihodnosti

 • děkanský kostel sv. Michaela archanděla - raně barokní jednolodní stavba s dvouvěžovým hlavním průčelím, kostel navržen významným francouzským architektem Jeanem Baptistem Matheyem, stavěn v l. 1685–94
 • zámek v Horním Litvínově - barokní čtyřkřídlá stavba z roku 1732 (zřejmě okruh F. M. Kaňky), dnes muzeum
 • stará radnice z roku 1789
 • barokní děkanství z 18. století
 • barokní trojiční sloup a socha Samsona ve Voigtových sadech
 • zámek v Janově - barokní trojkřídlá stavba
 • Valdštejnská hrobka - empírová stavba z 20. let 19. stol.
 • panský dům (bývalá poliklinika) z období druhého rokoka
 • řada secesních domů ve Smetanově a Tržní ulici
 • nová radnice - z 2. pol. 30. let 20. stol.
 • čtvrť Osada - zajímavě řešený urbanistický soubor domů z období nacistické okupace
 • obytný „Kolektivní dům“ (Koldům) z let 1949 až 1958 (V. Hilský, E. Linhart) je nejpozoruhodnější stavbou 50. let tohoto druhu
 • textilní továrna RICO v Šumné - zajímavý příklad industriální architektury 2. pol. 19. stol.
 • Mostecká (Janovská) přehrada - z roku 1914

Historie

Nejstarší zmínka pochází z roku 1352 (Lutwinow). Původně zde byla dvě sídla – Horní a Dolní Litvínov s tvrzemi. Roku 1715 zde hrabě Jan Josef Valdštejn založil velkou manufakturu na výrobu sukna, jednu z prvních v českých zemích. Tuto událost dodnes připomíná obelisk, vztyčený ke stému výročí v roce 1815. Císař Karel VI. povýšil 7. května 1715 Horní Litvínov na městečko s právem pečeti a výročního trhu. V 19. století se v Litvínově rozvinula i hrnčířská výroba a v širokém okolí těžba hnědého uhlí. Městem byl Litvínov učiněn 5. srpna 1852. Roku 1939 byl v Záluží jižně od města pod názvem STW (Sudetenländische Treibstoffwerke) založen velký chemický závod na výrobu syntetického benzínu z uhlí, dnešní Unipetrol RPA.

Rodáci

 • Mikuláš Adaukt Voigt (1733–1787)
 • Jindřich Šnobl (1903-1971)
 • Robert Reichel (*1971)
 • Eva Herzigová (*1973)
 • Karel Schön - novinář (*1976)
 • Aleš Lehký (*1979)
 • Ondřej Zamazal (*1981)
 • Iva Frühlingová (*1982)
 • Jakub Petružálek (*1985)
 • Pavel Svoboda - moderátor (*1970)
 • Jiří Maria Sieber - herec (*1959)

Oficiální web město Litvínov:
www.litvinov.cz

PSČ Litvínov: 436 01