znak Kosoř
Kosoř

Pamětihodnosti

 • Kaple svaté Anny
 • Socha svatého Jana Nepomuckého

Historie

První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1310, kdy byl pánem na místní tvrzi rytíř Valtr řečený z Kosoře (Waltherus miles de Cossors). V některých pramenech se objevuje informace, že před tímto rokem se obec jmenovala Kosova Hora. V tomto roce náležela část vsi Vyšehradské kapitule. Kolem roku 1349 patřila část Zbraslavskému klášteru. Jako další páni jsou uváděni roku 1434 Jan Kosoř z Malovic, roku 1550 Vladyka Jakub a roku 1615 Jan Zeman ze Statenic. Roku 1620, kdy byl majetek zabavený pražským kostelům a klášterům držen v rukou povstalých českých stavů, se novým majitelem stal Matyáš z Kosoře (zvaný Matěj Zeman z Kosoře). Po bitvě na Bílé hoře byl však statek s pozemky i usedlostmi navrácen Vyšehradské kapitule. Ke zmodernizovanému zámečku nechal děkan J. V. Ditrich z Lilienthálu v roce 1722 přistavit kapli sv. Anny, která se nachází na seznamu nemovitých kulturních památek. Do její věžičky byly umístěny 2 zvony, větší a menší z let 1723. V období vlády Marie Terezie (byly zde nalezeny 2 katastry z tohoto období, kromě toho se zde našly také 2 opisy Berní ruly) obyvatelé spadali pod svrchovanost Vyšehradského děkanství a do správy Visingerovské. V dobách vlády Josefa II. se v obci nacházelo 31 popisných čísel. V roce 1840 se v obci nacházely dva dvory, pivovar, židovna a 3 mlýny. Pro obec mělo velký význam rozhodnutí tehdejšího ministerstva vnitra o odškolnění obce od sousedního Třebotova. Bylo vydáno povolení ke stavbě školy k jejímuž dokončení došlo v říjnu 1882. O několik let později zde byl založen sbor hasičů, tj. roku 1889. Na začátku 90. let 19. století se v obci stálo 57 domů a žilo zde 534 obyvatel. Roku 1895 vznikla další pamětihodnost, která je v evidenci jako kulturní národní památka, a to socha svatého Jana Nepomuckého. V roce 1923 byl odhalen pomník věnovaný vojínům, kteří padli v bojích 1. světové války.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický okres Smíchov, soudní okres Zbraslav
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Zbraslav
 • 1868 země česká, politický okres Smíchov, soudní okres Zbraslav
 • 1927 země česká, politický okres Praha-venkov, soudní okres Zbraslav
 • 1939 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Praha-venkov, soudní okres Zbraslav
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Praha-venkov-jih, soudní okres Zbraslav
 • 1945 země česká, správní okres Praha-venkov-jih, soudní okres Zbraslav
 • 1949 Pražský kraj, okres Praha-jih
 • 1960 Středočeský kraj, okres Praha-západ
 • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Černošice

Rok 1932

V obci Kosoř (759 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

výroba cementového zboží, cihelna, holič, 3 hostince, 2 kováři, 2 lomy, 2 mlýny, 2 obuvníci, 3 pekaři, rolník, 2 řezníci, 3 obchody se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek pro Kosoř, stavební družstvo, stavitel, trafika, velkostatek vyšehradské kollegiální kapituly


Oficiální web obec Kosoř:
www.kosor.cz

PSČ Kosoř: 252 26