znak Ořech
Ořech

Historie

Nejstarší dochovanou zmínkou o Ořechu je záznam v darovací listině. Touto listinou daroval v roce 993 kníže Boleslav II. mezi jinými i Ořech Břevnovskému klášteru. V latinsky psané listině je obec uváděna jako Orech. Vedle Ořecha jsou uváděny i další obce a města.

14. století

Druhým dochovaným záznamem je dokončení stavby kostela Stětí svatého Jana Křtitele. Po barokních úpravách stojí dodnes. Kostel byl dostavěn v roce 1352.

15. století

Roku 1401 odkázal Ořech Bočkoun Petru Přimdovi, karlštejnskému purkrabí. Po Petrovi Přimdovi byli pány v Ořechu r. 1408 Beneš a Vilím z Ořecha, po nichž Hašek z Hospozína a jeho syn Strachota r.1413, r.1415 Hynek z Tismic, r.1421 Václav z Ořecha, konšel hor Viničných.

16. století

První dochovaná zpráva z doby pohusitské je z roku 1515, kdy radní Nového Města pražského zakoupili v Ořechu poplužní dvůr i s lidmi, lesy a rybníky.

17. století

Teprve od druhé poloviny 17. století začínají mít staré záznamy svůj řád. Majetek je zapisován do gruntovních knih, jimž dala základ berní rula, lidé pak do matrik. Ořešská matrika byla založena v roce 1661, kdy do ní byly zapisovány první křty. Teprve od roku 1665 byly zapisovány svatby. Od roku 1666 i pohřby.

18. století

V roce 1713 zemřelo v Ořechu na morovou epidemii 11 lidí, v okolních vesnicích pak dohromady 78 lidí.

V padesátých letech 18. století se v Ořechu na návsi začala stavět nová škola. V roce 1754 pak byla škola dostavěna. Po očíslování domů měla číslo 11 a stála (přestavěná na obytný dům) do poloviny 80. let 20. století, kdy byla zbourána a na jejím místě byly postaveny garáže.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

  • 1850 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Smíchov
  • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Smíchov
  • 1868 země česká, politický i soudní okres Smíchov
  • 1927 země česká, politický okres Praha-venkov, soudní okres Praha-západ
  • 1939 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Praha-venkov, soudní okres Praha-západ
  • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Praha-venkov-sever, soudní okres Praha-západ
  • 1945 země česká, správní okres Praha-venkov-sever, soudní okres Praha-západ
  • 1949 Pražský kraj, okres Praha-západ
  • 1960 Středočeský kraj, okres Praha-západ
  • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Černošice

Rok 1932

Ve vsi Ořech (662 obyvatel, katol. kostel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

družstvo pro rozvod elektrické energie v Ořechu, holič, 2 hostince, kamenický závod, kartáčník a štětkař, kolář, velkoobchod koloniálním zbožím, kovář, krejčí, obchod s mlékem, mlýn, 3 obuvníci, 2 prkaři, 2 řezníci, sadař, 4 obchody se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek pro Ořech, stavební družstvo, 2 trafiky, velkostatek metropolitní kapituly, 2 vetešníci, zámečník, 2 zedničtí mistři


Oficiální web obec Ořech:
www.obecorech.cz

PSČ Ořech: 252 25