znak Holubice
Holubice

Zajímavosti

 • Při stavbách domů v Holubicích dochází i v dnešní době k mnoha archeologickým nálezům. Byly objeveny kosterní pozůstatky, keramika, zbraně a šperky. Nejstarší nálezy pochází z doby, kdy území osídlovaly keltské kmeny Bojů.
 • Z Holubic pochází rodina pěvkyně Emy Destinnové, rozené Kittlové. Rod Kittlů bydlel v Holubicích od roku 1739. Dědeček Emy Destinnové, Jan Kittl, se zde narodil v roce 1811. Otec pěvkyně, Emanuel Jan Kittl, se již narodil v Praze.
 • Nedaleko této obce byly v roce 1878 objeveny zkameněliny, které tehdejší paleontolog Antonín Frič považoval za pozůstatky dinosaurů. Jak se ukázalo až v roce 2011, skutečně se zřejmě jedná o pozůstatky dinosaurů.

Historie

První doložená písemná zmínka o obci pochází z roku 1204. Kapitula Pražská tehdy dostala Holubice od krále Přemysla Otakara I. V následujících letech Holubice často měnily majitele, od roku 1426 patřily Vokovi z Valdštejna, poté Floriánu Gryspeku, a to až do roku 1622, kdy byly konfiskovány a přešly ke komoře královské. V roce 1623 koupili majetek Lobkovicové.

Holubice nemají vlastní poštu a až do druhé poloviny 19. století neměly vlastní školu. Holubické děti dříve chodívaly do školy v Minicích (Minice jsou dnes částí Kralup nad Vltavou). V zimě děti zůstávaly v Holubicích a vyučoval je tamější krejčí. Kvůli vzrůstajícímu počtu žáků a kvůli délce a neschůdnosti cesty, která vedla přes Minický vrch, byla v Holubicích v roce 1868 škola zřízena. Dodnes stojí, i když v pozměněné podobě.

V Holubicích se také nachází jezdecký areál se dvěma jezdeckými kluby, rybářský oddíl a fotbalový klub Sokol Holubice. Na Kozinci je pak Sbor dobrovolných hasičů.

Kozinec

Ves Kozinec vznikla v roce 1778. Před tím to býval dvůr, hájovna a ovčín. V polovině 19. století byl Kozinec spojen s obcí Tursko, kam také kozinecké děti chodily do školy. V roce 1875 se Kozinec od Turska oddělil a spojil se s Holubicemi.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Smíchov
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Smíchov
 • 1868 země česká, politický i soudní okres Smíchov
 • 1927 země česká, politický okres Praha-venkov, soudní okres Praha-západ
 • 1929 země česká, politický okres Praha-venkov, soudní okres Praha-sever
 • 1939 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Praha-venkov, soudní okres Praha-sever
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Praha-venkov-sever, soudní okres Praha-sever
 • 1945 země česká, správní okres Praha-venkov-sever, soudní okres Praha-sever
 • 1949 Pražský kraj, okres Kralupy nad Vltavou
 • 1960 Středočeský kraj, okres Praha-západ
 • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Černošice

Rok 1932

Ve vsi Holubice (787 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

nákladní autodoprava, cihelna, 7 hostinců, 2 koláři, kovář, krejčí, obuvník, pekař, 2 rolníci, 2 řezníci, 4 obchody se smíšeným zbožím, 2 trafiky, velkostatek Lobkowicz


Oficiální web obec Holubice:
www.holubicekozinec.cz

PSČ Holubice: 252 65