Otvovice

Pamětihodnosti

 • Kaple sv. Prokopa nad průjezdní silnicí uprostřed obce, pseudogotická obdélná stavba ze 30. let 19. století
 • PP Otvovická skála, břidlicová skalnatá vyvýšenina s teplomilným stepním rostlinstvem po pravé straně údolí severovýchodně od Otvovic

Historie

Otvovice, původně Otvojice nebo Utvojice (z předpokládaného, ale jinak nedoloženého, osobního jména *Otvoj), je z nejstarších a největších osad na Kralupsku. Od pradávna se nalézá v údolí Zákolanského potoka. Původ jména je odvozen od základu rodu Otvoviců. Narodila se zde Lucie Bílá, která zde žije se synem.

První písemná zmínka o Otvovicích pochází z roku 1228, kdy Anežka Přemyslovna, abatyše pražského kláštera, potvrdila, že Otvovice mají platit desátek klášteru sv. Jiří na Hradčanech. Ve středověku patřily Otvovice převážně církevním držitelům. V roce 1420 měli obec husitští vladykové. V 15. století náležely k panství Buštěhrad, v 16. ke Zvoleněvsi, v 17. stol. k Mikovicům a od r. 1669 opět ke Zvoleněvsi, až do zrušení poddanství.

Otvovští zaměstnávali se především rolnictvím a dále se zde usazovali řemeslníci potřební pro zemědělství. Dále se zde usadili tesař, truhlář, zámečník, zednický mistr. Vše co místní obyvatelé potřebovali ke své existenci.

Koncem 17. století se začalo s otvíráním kamenouhelných dolů a do obce se přistěhovali nejen horníci, ale také skláři a charakter obce se začal měnit na zemědělsko-průmyslový. Dostatek uhlí, vycházejícího k povrchu ve svahu údolí, zapříčinil otevření sklářské huti v r. 1802 nad hájem, u cesty k Trněnému Újezdu – Mariin domov. Aby se nemuselo uhlí transportovat nahoru na kopec, zřídila se v r. 1815 huť u dolů v údolí a nazvána Dubodol. Sklářská výroba v nové huti se rozvíjela a sice v útlumu, existuje dodnes.

Ještě stojí za zmínku kaple sv. Prokopa postavena 1716 a rozbořena 1832 kdy řádila v Otvovicích cholera. Na stejném místě byla následovně postavena nová kaple v pseudogotickém slohu jako jedinečnost v širokém okolí.

Obec si postavila v roce 1859 svoji školu, kterou rozšířila v letech 1888 a 1889. Tato svému účelu, po modernizacích, slouží dodnes.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický okres Slaný, soudní okres Velvary
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Velvary
 • 1868 země česká, politický okres Slaný, soudní okres Velvary
 • 1913 země česká, kraj Praha, politický okres Kralupy nad Vltavou, soudní okres Velvary
 • 1939 země česká, Oberlandrat Mělník, politický okres Kralupy nad Vltavou, soudní okres Velvary
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Kralupy nad Vltavou, soudní okres Velvary
 • 1945 země česká, politický okres Kralupy nad Vltavou, soudní okres Velvary
 • 1949 Pražský kraj, okres Kralupy nad Vltavou
 • 1960 Středočeský kraj, okres Kladno

Rok 1932

V obci Otvovice (1219 obyvatel, poštovní úřad, telegrafní úřad, četnická stanice, sbor dobrovolných hasičů) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

lékař, autodoprava, cihelna, důl Jan, 2 holiči, 6 hostinců, 2 kapelníci, kolář, konsum Svépomoc, 2 kováři, krejčí, 2 mlýny, 2 obuvníci, pekař, porodní asistentka, 9 rolníků, 2 řezníci, sedlář, sklárna Morawetz Söhne, 8 obchodů se smíšeným zbožím, 4 švadleny, 3 trafiky, 3 vápenky, zahradnictví


Oficiální web obec Otvovice:
www.otvovice.cz

PSČ Otvovice: 273 27