znak Blevice
Blevice

Pamětihodnosti

 • Pod lesem na jižním okraji obce, při silnici do Zákolan, se nachází malý (0,24 ha) židovský hřbitov se zhruba 300 barokními a klasicistními náhrobky z 18. a 19. století (nejstarší datovaný náhrobek pochází z roku 1720 ). Přilehlý hrobnický domek z 80. let 19. století je vzorně udržován coby soukromé obydlí. Hřbitov sloužil až do holocaustu především potřebám širšího okolí (židovským náboženským obcím v Ješíně a Velvarech); židovské osídlení v samotných Blevicích nepředstavovalo nikdy více než dvě rodiny.
 • Kaplička na návsi s vytesaným letopočtem 1746 na dveřním překladu. Na boční stěně pamětní deska se jmény občanů padlých v 1. světové válce.
 • Mohylové pohřebiště v lese Nad skalkou jihovýchodně od vsi. Dodnes dochováno jen 7 či 8 nepříliš zřetelných mohyl. Průzkum, provedený již v 19. století, nedokázal lokalitu časově blíže zařadit. Možná datace sahá od střední či mladší doby bronzové až po časně středověké slovanské pohřebiště.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1282. V blízkosti kostela stávala středověká tvrz vladyckého rodu Šlechtů, kde se pravděpodobně narodil významný český humanista a diplomat Jan Šlechta ze Všehrd(* 24. 1. 1466 Blevice, + 29. 8. 1525 Kostelec nad Labem).

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický okres Slaný, soudní okres Velvary
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Velvary
 • 1868 země česká, politický okres Slaný, soudní okres Velvary
 • 1912 země česká, kraj Praha, politický okres Slaný, soudní okres Kralupy nad Vltavou
 • 1913 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Kralupy nad Vltavou
 • 1939 země česká, Oberlandrat Mělník, politický i soudní okres Kralupy nad Vltavou
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Kralupy nad Vltavou
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Kralupy nad Vltavou
 • 1949 Pražský kraj, okres Kralupy nad Vltavou
 • 1960 Středočeský kraj, okres Kladno

Rok 1932

V obci Blevice (488 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

3 autodopravci, cihelna, 4 obchodníci s dobytkem, družstvo pro rozvod elektrické energie v Blevicích, 2 hostince, konsum Včela, kovář, krejčí, obchod s ovocem a zeleninou, pokrývač, 6 rolníků, řezník, sadař, 3 obchody se smíšeným zbožím, stavební družstvo Svépomoc, trafika, truhlář, vodní družstvo pro zásobování vodou


Oficiální web obec Blevice:
www.obecblevice.cz

PSČ Blevice: 273 28