znak Zdiby
Zdiby

Pamětihodnosti

Zdiby na Seznamu kulturních památek v okrese Praha-východ.

 • Zámek Zdiby – pozdně barokní z konce 18. století, upravovaný v 19. století. Obdélný, patrový, s mansardovou střechou. Dnes (r. 2012) neobydlený, ve špatném stavu.
 • Kostel Povýšení svatého Kříže. Kostel doložen již r. 1384, dnešní barokní z r. 1734, upraven kolem r. 1800 a 1892. Obdélný, na západní straně patrová hranolová věž, v lodi nástropní malba od Vojtěcha Bartoňka. Hlavní oltář z r. 1891 podle návrhu arch. Jana Vejrycha, s obrazem Antonína Lhoty a sochami Josefa Maudra.
 • Klasicistní figurální náhrobek z r. 1801
 • Socha sv. Jana Nepomuckého v márnici, původně na návsi

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1266, místní kostel je doložen ve 14. století. Do husitských válek patřily Zdiby klášteru sv. Kateřiny v Praze na Novém městě. V 17. století byly vlastníci Radečtí z Radče, z nichž rytíř Přimyslav Ferdinand Radecký z Radče, pán na Přemyšlení a Zdibech, zemřelý 1676, je pochován ve zdejším kostele a má zde náhrobní desku. Později se zde vystřídalo více majitelů a koncem 18. století byla původní tvrz přestavěna na zámeček.

Kolem roku 1875 koupili zdibský zámeček a další pozemky manželé Martin a Marie Stejskalovi ze Smíchova, kteří zde vařili pivo v pivovaru, který je doložen již k roku 1717 . Mezi lety 1948 a 1989 byl zámek s hospodářstvím postupně převeden na různé státní instituce, značně chátral a nakonec byl určen k demolici. K té však nedošlo a majetek byl v restituci navrácen potomkům rodiny Stejskalových. Na stavbách byly provedeny záchranné práce a úpravy pro nové využití: kulturní centrum, litografická dílna Petra Korbeláře, projekt penzionu.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Karlín
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Karlín
 • 1868 země česká, politický i soudní okres Karlín
 • 1927 země česká, politický okres Praha-venkov, soudní okres Karlín
 • 1929 země česká, politický okres Praha-venkov, soudní okres Praha-sever
 • 1939 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Praha-venkov, soudní okres Praha-sever
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Praha-venkov-sever, soudní okres Praha-sever
 • 1945 země česká, správní okres Praha-venkov-sever, soudní okres Praha-sever
 • 1949 Pražský kraj, okres Praha-sever
 • 1960 Středočeský kraj, okres Praha-východ

Rok 1932

V obci Zdiby (přísl. Brnky, Přemyšlení, Veltěž, 949 obyvatel, poštovní úřad, četnická stanice, katolický kostel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

biograf Sokol, 2 cihelny, družstvo pro rozvod elektrické energie, 6 hostinců, 2 koláři, 3 kováři, 3 krejčí, 10 obchodů s mlékem, mlýn, 3 obuvníci, pekař, obchod s lahvovým pivem, porodní asistentka, 11 rolníků, sedlář, velkoobchod semeny, 6 obchodů se smíšeným zbožím, spořitelní a záložni spolek, 2 švadleny, 3 trafiky, 2 truhláři, 4 velkostatky


Oficiální web obec Zdiby:
www.obeczdiby.cz

PSČ Zdiby: 250 66