znak Panenské Břežany
Panenské Břežany

Historie

První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1233, kdy je zmiňována jako ves ženského benediktinského kláštera sv. Jiří na Pražském hradě (odtud název „panenské“). V obci se nacházejí dva zámky, zvané Dolní a Horní.

Dolní zámek

Stavba zámku v empírovém slohu byla započata okolo roku 1840. Kvůli finančním potížím majitele Matyáše von Riese-Stallburga jej v roce 1901 převzala „Hospodářská a úvěrní banka pro Čechy“, která jej od roku 1909 začala nabízet za účelem uspokojení věřitelů. Zámek koupil Ferdinand Bloch-Bauer, který zámek vybavil loveckými trofejemi, starožitnostmi, uměleckými předměty, gobelíny aj.

Po začátku 2. světové války a zřízení Protektorátu Čechy a Morava odešel Bloch-Bauer do emigrace a v zámku se usídlil říšský protektor Konstantin von Neurath, kterého v roce 1941 vystřídal v zámku Reinhard Heydrich. Po atentátu na Heydricha v roce 1942 zde až do konce války žila Lina Heydrichová spolu se čtyřmi dětmi. Po válce byl zámek převeden do užívání Výzkumného ústavu kovů.

Horní zámek

Horní zámek byl postaven v první polovině 18. století v barokním slohu na místě původní tvrze. Jedná se o obdélníkovou jednopatrovou stavbou se sedlovou střechou s balkónem v průčelí. Poblíž zámku se nachází kaple sv. Anny, jejíž přestavba po požáru v roce 1691 proběhla v letech 1705 - 1707 podle plánů J. B. Santiniho.

Po zrušení kláštera vystřídal zámek několik majitelů; v roce 1820 jej koupil Matyáš von Riese-Stallburg. Po zadlužení jeho dědiců došlo po r. 1909 k prodeji zámku továrníkovi Emilu Gerstelovi, jenž odešel na počátku 2. světové války do emigrace, načež opuštěný zámek zabral nacistický pohlavár K. H. Frank. Po skončení války byl v zámku zřízen domov důchodců.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

  • 1850 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Karlín
  • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Karlín
  • 1868 země česká, politický i soudní okres Karlín
  • 1927 země česká, politický okres Praha-venkov, soudní okres Karlín
  • 1929 země česká, politický okres Praha-venkov, soudní okres Praha-sever
  • 1939 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Praha-venkov, soudní okres Praha-sever
  • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Praha-venkov-sever, soudní okres Praha-sever
  • 1945 země česká, správní okres Praha-venkov-sever, soudní okres Praha-sever
  • 1949 Pražský kraj, okres Praha-sever
  • 1960 Středočeský kraj, okres Praha-východ

Rok 1932

Ve vsi Panenské Břežany (521 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

holič, 2 hostince, kolář, 2 kováři, obchod s mlékem, obuvník, pekař, 3 rolníci, 2 řezníci, 4 obchody se smíšeným zbožím, trafika, 2 velkostatky


Oficiální web obec Panenské Břežany:
www.panenskebrezany.cz

PSČ Panenské Břežany: 250 70