znak Klecany
Klecany

Zajímavosti

 • Spojení Klecan s levým břehem Vltavy zajišťuje přívoz z Klecánek do Roztok. Mohou jej použít pěší a cyklisté.
 • V červnu se v Klecanech každoročně koná přehlídka historických vozidel, Klecanská Veteran Rallye.

Památky

Klecany na Seznamu kulturních památek v okrese Praha-východ.

 • kostel Nanebevzetí Panny Marie ze 14. století, původně gotický, od přestavby v r. 1892 pseudorenesanční. V letech 1876 – 1884 zde působil jako kaplan Václav Beneš Třebízský. Jeho působení a pobyt připomínají dva pomníky, od J. V. Myslbeka z r. 1894, od L. Šalouna z r. 1898 a pamětní síň na faře.
 • zámek na místě dřívější tvrze v severozápadním sousedství kostela, hlavní trakt rekonstruován v r. 2004.
 • Pravý Hradec – hradiště z doby okolo roku 900.

Pověst

Zvony z Klecan byly podle pověsti zapůjčeny do Brandýsa nad Labem k příležitosti vysvěcení tamního kostela sv. Václava. Zvony se však v noci vracely zpět do své obce. Při letu si zpívaly: „Hou - hou! Klecanské zvony jdou! Jdou - jdou!“ Když letěly přes Labe, jel po mostě bezbožný kočí, jemuž se bič zapletl do srdce jednoho ze zvonů. Kočí zlostně zaklel, zvony smutně zapěly: „Jdou! Jdou! Nedojdou!“ a zapadly do tůně. Jednoho dne tam pradlena máchala prádlo a jeden zvon se jí do něj zachytil. Pradlena netušila, co jí to drží, a tak hrubě vykřikla a zvon se potopil navždy. Dodnes je prý v korytě starého Labe v tůni pod jezem možno vidět na dně zvony nebo při úplňku slyšet jejich smutné vyzvánění: „Jdou! Jdou! Nedojdou!“

Jiná verze pověsti říká, že zvony se do tůně propadly, když byly do kostela dováženy a probořil se s nimi můstek.

Historie

Ačkoliv osídlení oblasti je doloženo již od starší doby kamenné, první písemná zmínka o Klecanech pochází teprve z roku 1309. Koncem 14. století doložena ve vsi tvrz. V roce 1507 král Vladislav Jagellonský povýšil ves na město. Během třicetileté války bylo město poničeno a několikrát vyhořelo. Následně statut města opět ztratilo.

Na severní straně obce bylo v meziválečném období zřízeno vojenské letiště, které mělo určitý význam během 2. světové války. Bylo zrušeno v 50. letech 20. století.

Status města obdržely Klecany znovu v r. 1994.

V roce 2000 bylo v místní části Na Hradišti odkryto slovanské pohřebiště z první poloviny 10. století, významem srovnatelné s obdobnými pohřebišti na Levém Hradci a Pražském hradě.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Karlín
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Karlín
 • 1868 země česká, politický i soudní okres Karlín
 • 1927 země česká, politický okres Praha-venkov, soudní okres Karlín
 • 1929 země česká, politický okres Praha-venkov, soudní okres Praha-sever
 • 1939 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Praha-venkov, soudní okres Praha-sever
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Praha-venkov-sever, soudní okres Praha-sever
 • 1945 země česká, správní okres Praha-venkov-sever, soudní okres Praha-sever
 • 1949 Pražský kraj, okres Praha-sever
 • 1960 Středočeský kraj, okres Praha-východ

Rok 1932

Ve vsi Klecany (přísl. Drasly, Klecánky, Zdibsko, 1765 obyvatel, poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, četnická stanice, katol. kostel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

lékař, biograf Legie, výroba cementového zboží, 2 cihelny, družstvo pro rozvod elektrické energie v Klecanech, 2 elektrotechnické závody, 2 holiči, 8 hostinců, kapelník, kolář, 2 kováři, 2 krejčí, 2 malíři, obchod s materiálním zbožím, 2 mlýny, 7 obuvníků, 2 pekaři, pískovna, 2 porodní asistentky, 10 rolníků, 3 řezníci, 2 sedláři, 7 obchodů se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek pro Klecany, obchod se stroji, školka, 4 trafiky, 2 truhláři, 2 velkostatky (Meissl, Saxl), zahradnictví, 2 zedničtí mistři

Elektrárna na Vltavě

V roce 2002 byla na Vltavě při jezu zprovozněna malá vodní elektrárna v místní části Klecánky. Tato místní část byla zasažena a silně poškozena ničivou povodní v r. 2002, při níž byla poničena řada domů a objektů, včetně elektrárny. Po obnově je elektrárna opět v provozu, instalovaný výkon dvou Kaplanových turbín je 2 x 0,482 MW.


Oficiální web město Klecany:
www.mu-klecany.cz

PSČ Klecany: 250 67