znak Husinec
Husinec

Historie

První písemná zmínka o vsi Husinec se nachází v listinném falsu datovaném zhruba do roku 1227, jímž český král Přemysl Otakar I. přenechal ženskému klášteru u sv. Jiří v Praze jurisdikci nad jeho poddanými. Název je doložen ve formě Guscinec, společně s ní je zmiňována ves Rese, tedy Řež (o níž však je první doklad již z roku 1088). V roce 1233 se obec nazývá Gusinech, okolo r. 1403 již Hussinec. Místní jméno Husinec vzniklo ze staročeského slova husinec (podobně ovčinec, zvěřinec) a na osadu bylo zřejmě přeneseno obrazně.

Za husitského převratu byla vesnice pravděpodobně zkonfiskována Pražany, v 16. století náležela spolu s Řeží jako tzv. ves zápisná (zastavena králem) ke statku Roztoky. Roztocký statek koupil roku 1565 David Boryně ze Lhoty. Jeho vnuk, odsouzený po porážce stavovského povstání k pokutě ve výši pětiny svého majetku, prodal statek knížeti Karlovi z Liechtensteina, jehož rod vlastnil statek až do roku 1803. Husinec s Řeží se na nějakou dobu znovu přičlenily ke statku kláštera u sv. Jiří se sídlem v Kamýku a Statenicích. Již v urbáři kláštera u sv. Jiří z r. 1631 je název ve formě Husynecz. V tzv. tereziánském katastru (daňový soupis z poloviny 18. století) jsou uvedeny v rámci tohoto klášterního statku v Husinci 4 poddanské usedlosti a v Řeži dvě usedlosti. Poddaní drželi v Husinci 172 strychů polí a obec 69 strychů lad, v Řeži 153 strychů polí (1 strych odpovídal zhruba 0,29 ha, dnešní výměra obce je 295 ha). V té době bylo evidováno v obvodu kostela sv. Klimenta „na Hradci“ 30 lidí z Husince a 25 z Řeže. Na konci feudalismu však opět patřily obě vsi ke statku Roztoky.

Na veřejném zasedání obecního zastupitelstva 22. srpna 2007 starostka vyzvala k podávání návrhů na pojmenování ulic. V prosinci 2008 začaly být tabulky s názvy instalovány.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

  • 1850 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Karlín
  • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Karlín
  • 1868 země česká, politický i soudní okres Karlín
  • 1927 země česká, politický okres Praha-venkov, soudní okres Karlín
  • 1929 země česká, politický okres Praha-venkov, soudní okres Praha-sever
  • 1939 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Praha-venkov, soudní okres Praha-sever
  • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Praha-venkov-sever, soudní okres Praha-sever
  • 1945 země česká, správní okres Praha-venkov-sever, soudní okres Praha-sever
  • 1949 Pražský kraj, okres Praha-sever
  • 1960 Středočeský kraj, okres Praha-východ

Rok 1932

Ve vsi Husinec (přísl.Řež, 400 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

autodrožka, továrna na cementové zboží Silika, obchod dřívím, družstvo pro rozvod elektrické energie, holič, 4 hostince, 8 obchodů se smíšeným zbožím, školka, 2 trafiky, 3 obchody s uhlím, zahradnictví


Oficiální web obec Husinec:
www.husinec-rez.cz

PSČ Husinec: 250 68