Odřepsy

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1227. Její podivuhodný název pochází ze zkomoleného německého názvu vily. V té době náležela obec k majetku svatojiřského kláštera v Praze. Z Prahy se tehdy do obce odkládali vysloužilí pracovní psi a podle legendy to obci dalo její název, tuto skutečnost ale samotná kronika obce vylučuje. V roce 1436 přešla v držbu panství poděbradského. Od roku 1495 pak příslušela k panství kolínskému. Vesnice postrádá jedinečné kulturní památky, avšak zemědělská stavení vystavěná po obou stranách vozovky, spolu s velkými zelenými pásy osázenými ovocnými stromy, vytvářejí překrásnou náves, jejíž dominantou je budova bývalé školy. V obci aktivně působí sbor dobrovolných hasičů a tým fotbalového mužstva.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

  • 1850 země česká, kraj Jičín, politický i soudní okres Poděbrady
  • 1855 země česká, kraj Čáslav, soudní okres Poděbrady
  • 1868 země česká, politický i soudní okres Poděbrady
  • 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický i soudní okres Poděbrady
  • 1942 země česká, Oberlandrat Hradec Králové, politický okres Nymburk, soudní okres Poděbrady
  • 1945 země česká, správní i soudní okres Poděbrady
  • 1949 Pražský kraj, okres Poděbrady
  • 1960 Středočeský kraj, okres Nymburk
  • 2003 Středočeský kraj, okres Nymburk, obec s rozšířenou působností Poděbrady

Rok 1932

V obci Odřepsy (518 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

holič, 2 hostince, kovář, krejčí, mlýn, obuvník, obchod s lahvovým pivem, rolník, řezník, 3 obchody se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek pro Odřepsy, 2 trafiky, truhlář


Oficiální web obec Odřepsy:
www.odrepsy.cz

PSČ Odřepsy: 289 07