znak Opolany
Opolany

Pamětihodnosti

Evangelický kostel postavený v roce 1893 a evangelický hřbitov založený v roce 1899, který byl pro jednotnou úpravu hrobů prohlášený v roce 1989 za kulturní památku.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1227, kdy je zmiňovaná jako majetek klášteru svatého Jiří v Praze. V držení kláštera byly Opolany do roku 1420. V roce 1437 se Opolany rozhodnutím císaře Zikmunda Lucemburského dostaly do panství poděbradského, které v té doby spravoval Jiří z Kunštátu a Poděbrad. O padesát let později, 1487, byla z neznámých důvodů obec postoupena panství kolínskému, kde zůstala až do novověku.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

  • 1850 země česká, kraj Jičín, politický i soudní okres Poděbrady
  • 1855 země česká, kraj Čáslav, soudní okres Poděbrady
  • 1868 země česká, politický i soudní okres Poděbrady
  • 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický i soudní okres Poděbrady
  • 1942 země česká, Oberlandrat Hradec Králové, politický okres Nymburk, soudní okres Poděbrady
  • 1945 země česká, správní i soudní okres Poděbrady
  • 1949 Pražský kraj, okres Poděbrady
  • 1960 Středočeský kraj, okres Nymburk
  • 2003 Středočeský kraj, okres Nymburk, obec s rozšířenou působností Poděbrady

Rok 1932

Ve vsi Opolany (662 obyvatel, evang. kostel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

holič, 2 hostince, kolář, kovář, krejčí, pekař, 4 pojišťovací jednatelství, pokrývač, 2 rolníci, 2 řezníci, 5 obchodů se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek pro Opolany, trafika, 2 truhláři

V obci Kanín (431 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Opolan) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

lékař, hostinec, hotel, kolář, krejčí, 2 obchody se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek pro Kanín, trafika, truhlář

Ve vsi Oškobrh (173 obyvatel, samostatná ves se později stala součástí Opolan) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

autodoprava, hostinec, pekař, 4 rolníci, řezník, obchod se smíšeným zbožím, trafika

Oficiální web obec Opolany:
www.opolany.cz

PSČ Opolany: 289 06 až 289 07