Městec Králové

město 2939 obyvatel k 1.1.2014 19,87 km2
znak Městec Králové
Městec Králové

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Městci Králové.
 • Kostel svaté Markéty na náměstí Republiky
 • Socha svatého Floriána v parku u kostela
 • Socha svatého Jana Nepomuckého v parku u kostela
 • Socha svatého Václava
 • Pomník Františka Palackého

Historie

Archeologické nálezy dokládají zdejší osídlení již v pravěku. Podle pověstí se nejspíš v roce 1233 v Městci narodil Přemysl Otakar II.: „Královna Kunka, choť krále Václava I., vracela se po kladské silnici z Červ. Hradce do Prahy a v Městci porodila syna Přemysla, potomního krále. Své rodiště vyznamenal Přemysl Otakar II. tím, že mu propůjčil erb lva a mnohá privilegia městu královské komory udělil.“ . Město bylo založeno za velké kolonizace v 2.pol.13.století jako město královské. První písemná zmínka pochází z roku 1300. Své postavení si však neudrželo a již ve 14.století se stalo městem poddanským. Jeho původní funkci převzal nedaleko založený a rychle se rozvíjející Nový Bydžov. V roce 1790 město postihl velký požár, díky němuž se v obci nedochovaly starší stavební památky. Kostel sv.Markéty postavený po požáru města byl v roce 1856 novorománský přestavěn. V letech 1832-33 byl v Městci zřízen poštovní úřad .

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Jičín, politický okres Poděbrady, soudní okres Městec Králové
 • 1855 země česká, kraj Jičín, soudní okres Městec Králové
 • 1868 země česká, politický okres Poděbrady, soudní okres Městec Králové
 • 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický okres Poděbrady, soudní okres Městec Králové
 • 1942 země česká, Oberlandrat Hradec Králové, politický okres Nymburk, soudní okres Městec Králové
 • 1945 země česká, správní okres Poděbrady, soudní okres Městec Králové
 • 1949 Pražský kraj, okres Poděbrady
 • 1960 Středočeský kraj, okres Nymburk
 • 2003 Středočeský kraj, okres Nymburk, obec s rozšířenou působností Poděbrady

Rok 1932

Ve městě Městec Králové (2950 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

Instituce a průmysl: poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, okresní úřad, berní úřad, důchodkový kontrolní úřad, četnická stanice, katol. kostel, synagoga, nemocnice, městské muzeum, obchodní grémium, sbor dobrovolných hasičů, Czernínský cukrovar, knihtiskárna, 4 továrny na knoflíky, mlékárna, mlýnské výrobky, mlýn, pila, 3 brusírny skla, stavitel, 2 tkalcovny, velkostatek Děpold Czernín, továrna se ženilkovým zbožím

Služby (výběr): 3 lékaři, zvěrolékař, 3 advokáti, notář, 6 nákladních autodoprav, 3 autodrožky, velkoobchod s barvami, biograf Sokol, 2 drogerie, fotoateliér, geometr, 8 hostinců, 4 hotely (Dvořák, Novák, Radnice, Stará pošta), 2 kapelníci, 2 knihaři, lázně, lékárna U české Koruny, 4 obchody s motocykly, 4 papírnické obchody, 2 puškaři, Okresní hospodářská záložna v Městci Králové, Spořitelna v Městci Králové, Živnostenská záložna v Městci Králové, včelařský spolek, zubní ateliér, 2 velkoobchody se železářským zbožím

Ve vsi Vinice (236 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Městce Králové) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

2 hostince, kovář, 2 tesařští mistři, obchod se smíšeným zbožím, trafika

Osobnosti

 • Bořek Dočkal (* 1988) – český fotbalista
 • Ladislav Hruška (* 1978) – redaktor TV Nova (dříve TV Prima Family)
 • Jiří Jehlička (* 1977) – aktivista, podnikatel
 • Lída Plachá (1921–1993) – herečka Národního divadla

Oficiální web město Městec Králové:
www.mesteckralove.cz

PSČ Městec Králové: 289 03