Sloveč

Památky v obci

  • Novogotický kostel Svatého Martina z roku 1886 tvoří zdaleka viditelnou dominantu obce.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1278.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

  • 1850 země česká, kraj Jičín, politický okres Poděbrady, soudní okres Městec Králové
  • 1855 země česká, kraj Jičín, soudní okres Městec Králové
  • 1868 země česká, politický okres Poděbrady, soudní okres Městec Králové
  • 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický okres Poděbrady, soudní okres Městec Králové
  • 1942 země česká, Oberlandrat Hradec Králové, politický okres Nymburk, soudní okres Městec Králové
  • 1945 země česká, správní okres Poděbrady, soudní okres Městec Králové
  • 1949 Pražský kraj, okres Poděbrady
  • 1960 Středočeský kraj, okres Nymburk
  • 2003 Středočeský kraj, okres Nymburk, obec s rozšířenou působností Poděbrady

Rok 1932

V obci Sloveč (608 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

obchod s dobytkem, holič, hospodářské strojní družstvo, 2 hostince, kolář, 2 kováři, krejčí, obuvník, rolník, 3 obchody se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek pro Sloveč a Nový, 2 trafiky, truhlář, velkostatek, zámečník

Ve vsi Kamilov (192 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí obce Sloveč) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

hostinec, kovář, obuvník, řezník, obchod se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek pro Kamilov, trafika

Ve vsi Střihov (468 obyvatel, samostatná ves se později stala součástí obce Sloveč) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

2 hostince, 2 kováři, 2 krejčí, 3 obuvníci, 2 obchody se smíšeným zbožím, 2 řezníci, spořitelní a záložní spolek pro Střihov, obchod se střižním zbožím, 2 trafiky, 2 truhláři

Oficiální web obec Sloveč:
www.slovec.eu

PSČ Sloveč: 289 03