Opočnice

Historie

V roce 1858 byly v okolí obce nalezeno několik byzantských křížků, podle kterých se usuzuje o osídlení Opočnice už v 8. nebo 9. století. První písemná zmínka o Woppocznici pochází z roku 1233, kdy vladyka Sezima z Kostomlat daroval ves vilémovskému klášteru. Opat vilémovského kláštera Heřman však držel ves s tvrzí Bolice již od roku 1219 za panování Přemysla Otakara I. Roku 1288 zůstaly tyto končiny pusté. Opočnice však nezanikla úplně, protože roku 1367 patřila do majetku kláštera v Sadské . Za vlády Karla IV. byly na jižních svazích mezi Opočnicí a Vrbicí založeny vinice. Počátkem 16.století se ves stává majetkem českobrodského špitálu. V roce 1547 je ves konfiskována císařem Ferdinandem I. a připojena spolu s dalšími k poděbradskému komornímu panství. Během třicetileté války byla ves několikrát spustošena. Roku 1624 ji zcela vyplenila vojska saského kurfiřta. Následovali oddíly švédského generála Banera a roku 1633 ves zkazili císařští rejtaři. Škola postavena roku 1890. Novorenesanční kostel sv.Cyrila a Metoděje postaven v roce 1900.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

  • 1850 země česká, kraj Jičín, politický okres Poděbrady, soudní okres Městec Králové
  • 1855 země česká, kraj Jičín, soudní okres Městec Králové
  • 1868 země česká, politický okres Poděbrady, soudní okres Městec Králové
  • 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický okres Poděbrady, soudní okres Městec Králové
  • 1942 země česká, Oberlandrat Hradec Králové, politický okres Nymburk, soudní okres Městec Králové
  • 1945 země česká, správní okres Poděbrady, soudní okres Městec Králové
  • 1949 Pražský kraj, okres Poděbrady
  • 1960 Středočeský kraj, okres Nymburk
  • 2003 Středočeský kraj, okres Nymburk, obec s rozšířenou působností Poděbrady

Rok 1932

Ve vsi Opočnice (791 obyvatel, poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, katol. kostel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

cihelna, 2 holiči, 4 hostince, 3 koláři, 2 kováři, 2 krejčí, 5 obuvníků, pekař, porodní asistentka, 4 rolníci, 3 řezníci, sedlář, 4 obchody se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek pro Opočnici, spořitelní a záložní spolek Svépomoc pro Opočnici, šrotovník, 2 tesařští mistři, 3 trafiky, truhlář, zahradník, zámečník


Oficiální web obec Opočnice:
www.ouopocnice.cz

PSČ Opočnice: 289 04