znak Želízy
Želízy

Pamětihodnosti

  • Tvrz Želízy
  • Čertovy hlavy mezi Liběchovem a Želízy

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1410. První zmínka o vsi Želízy je z roku 1360, kdy Mikuláš Pátek ze Želez pronajal zdejší statek strahovského premonstrátskému klášteru. První zmínka o vsi Malý Hubenov, dnešní části Želíz na opačné straně Liběchovky, pochází z roku 1376. Malý Hubenov byl ve třicetileté válce zpustošen a znovu osídlen až koncem 18. století. Název obce je odvozován od železitých pramenů.

Želízy byly až do počátku 17. století českou obcí, postupně se však poněmčovaly a před první světovou válkou zde žily jen 3 české rodiny. V roce 1921 se zde k české národnosti hlásilo jen 23 občanů. V letech 1919–1923 zde ve Stüdlově penzionu, kde má dnes pamětní desku, bydlel spisovatel Franz Kafka. Rovněž zde působil hudební skladatel Josef Křička, který byl i prvním českým kronikářem obce. Za druhé světové války byly Želízy v rámci Sudet připojeny k Velkoněmecké říši, po válce zpět k Československu a obyvatelé německé národnosti byli vysídleni.

Již od 19. století je obec turistickým centrem. V Malém Hubenově je dnes kemp a koupaliště. Želízy a Malý Hubenov jsou rozcestím několika cyklotras a pěších značených turistických tras, mezi Želízami a Malým Hubenovem odbočuje krátká naučná stezka do mokřadu a lužního lesu v nivě Liběchovky. Na severním okraji vsi začíná chráněná krajinná oblast Kokořínsko, oblast západně a jižně je chráněna jako přírodní park Rymáň. Při odbočce silnice na Dolní Zimoř stojí dominanta obce, budova školy s věžičkou s hodinami, v níž dnes působí dvoutřídní obecní základní škola. Ta od roku 2003 tvoří jednou právnickou osobu s mateřskou školou, jejíž budova je na kraji vsi. V domě č. p. 65 proti škole je místní prodejna, označená jako minimarket. Asi o 200 metrů jižněji je v Želízech budova obecního úřadu. Mezi turistické zajímavosti patří Čertovy hlavy, v pískovci tesané sochy Václava Levého z první poloviny 19. století, jižně od obce. Architektonické a technické zajímavosti jsou i v přidružených vsích.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

  • 1850 země česká, kraj Česká Lípa, politický okres Dubá, soudní okres Štětí
  • 1855 země česká, kraj Litoměřice, soudní okres Štětí
  • 1868 země česká, politický okres Dubá, soudní okres Štětí
  • 1939 Sudetenland, vládní obvod Ústí nad Labem, politický i soudní okres Dubá
  • 1945 země česká, správní okres Dubá, soudní okres Štětí
  • 1949 Pražský kraj, okres Mělník
  • 1960 Středočeský kraj, okres Mělník
  • 2003 Středočeský kraj, okres Mělník, obec s rozšířenou působností Mělník

Rok 1932

V obci Želízy (něm. Schelesen, přísl. Malý Hubenov, 400 obyvatel, telefonní úřad, poštovna) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

zvěrolékař, pekař, obchod s lahvovým pivem, řezník, 2 holiči, zahradnictví, 4 hostince, 2 obchody se smíšeným zbožím, hotel Johann Bůrda, mlýn Wrba, pension Olga Stüdl, zámečník, kovář, krejčí, švadlena, 3 obuvníci, trafika, truhlář.


Oficiální web obec Želízy:
www.obeczelizy.cz

PSČ Želízy: 277 21