znak Postřižín
Postřižín

Historie

První písemný záznam o vsi Postřižín (Postrizine) se vyskytuje v latinsky psaném dokumentu vydaném knížetem Břetislavem I. roku 1052. Název pravděpodobně pochází od (jinak nedoloženého) osobního jména *Postřiha, tedy ted, kdo postřihuje, střihá (ovce, vlasy sukno ap.).

V minulosti v obci Postřižín působily různé spolky (jako například baráčníci, sportovci, hasiči), které zajišťovaly kulturní, společenskou a sportovní činnost pro místní občany i občany okolních obcí. Také v období 50. až 80. let 20. století byly v obci tyto činnosti na dobré úrovni. Velký zájem v obci byl a je o fotbal - fotbalový klub existuje (s menšími přestávkami) až do současnosti.

S účinností od 1. ledna 2007 byla obec, do té doby příslušná k okresu Praha-východ, přeřazena do okresu Mělník.

V současnosti se díky nové výstavbě znatelně zvětšuje počet obyvatel.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický okres Slaný, soudní okres Velvary
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Velvary
 • 1868 země česká, kraj Praha, politický okres Slaný, soudní okres Velvary
 • 1912 země česká, kraj Praha, politický okres Slaný, soudní okres Kralupy nad Vltavou
 • 1913 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Kralupy nad Vltavou
 • 1939 země česká, Oberlandrat Mělník, politický i soudní okres Kralupy nad Vltavou
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Roudnice nad Labem, soudní okres Kralupy nad Vltavou
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Kralupy nad Vltavou
 • 1949 Pražský kraj, okres Kralupy nad Vltavou
 • 1960 Středočeský kraj, okres Praha-východ
 • 2003 Středočeský kraj, okres Praha-východ, obec s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou
 • 2007 Středočeský kraj, okres Mělník, obec s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou

Rok 1932

Ve vsi Postřižín (405 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

2 hostince, 2 koláři, kovář, krejčí, výčep lihovin, mechanik, obchod s mlékem, obchod s lahvovým pivem, 2 rolníci, 3 řezníci, 3 obchody se smíšeným zbožím, trafika, velkostatek Černík

Osobnosti

Dne 30. dubna 1812 se v obci Postřižín narodil vlastenecký kněz a spisovatel Karel Hausman, který překládal z němčiny a psal mravoučné a vlastivědné knihy. Také sestavil první českou mapu, ve které byl u jednotlivých obcí uveden druh a počet dobytka.

V roce 1878 se narodil v Postřižíně pozdější atlet František Janda-Suk. Byl průkopníkem hodu diskem s otočkou a prvním českým sportovcem, který dosáhl na olympijských hrách umístění na stupních vítězů. V roce 1900 získal stříbrnou medaili.


Oficiální web obec Postřižín:
www.obecpostrizin.cz

PSČ Postřižín: 250 70