znak Vodochody
Vodochody

Pamětihodnosti

Za zmínku stojí pouze dvě zvoničky - jedna ve Vodochodech a jedna v Hošticích. Protože Vodochody byly ve třicetileté válce zcela zpustošeny, nedochovala se ani dřívější vodochodská tvrz a zůstal jen panský dvůr.

Historie

Dnešní okres Praha-východ, předtím Praha-sever a ještě dříve správní okres Praha-Karlín. Obec Vodochody, která v sobě od roku 1960 zahrnuje i dřívější samostatnou obec Hoštice, je jedním z nejstarších míst osídlení v okrese. Dle archeologických nálezů žánrových a kostelních hrobů lze usuzovat na osídlení již v období neolitickém (asi 5000 - 3000 před naším letopočtem). První písemná zmínka v historii o Vodochodech je z roku 1000, kdy byly darovány knížetem Boleslavem III. klášteru Ostrovskému. Během třicetileté války byly Vodochody zcela zpustošeny, v roce 1671 je získala jezuitská kolej sv. Klimenta na Starém městě pražském. Dnes jsou Vodochody spojeny s bývalou samostatnou obcí Hoštice. Na jejich katastrálním území se nachází tovární letiště a.s. Aero Vodochody.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

  • 1850 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Karlín
  • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Karlín
  • 1868 země česká, politický i soudní okres Karlín
  • 1927 země česká, politický okres Praha-venkov, soudní okres Karlín
  • 1929 země česká, politický okres Praha-venkov, soudní okres Praha-sever
  • 1939 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Praha-venkov, soudní okres Praha-sever
  • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Praha-venkov-sever, soudní okres Praha-sever
  • 1945 země česká, správní okres Praha-venkov-sever, soudní okres Praha-sever
  • 1949 Pražský kraj, okres Praha-sever
  • 1960 Středočeský kraj, okres Praha-východ

Rok 1932

Ve vsi Vodochody (419 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

autobusová doprava, 3 obchody s dobytkem, holič, 2 hostince, kolář, konfekce, kovář, krejčí, mlýn, 2 obuvníci, 7 rolníků, 2 obchody se smíšeným zbožím, trafika

Ve vsi Hoštice (280 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Vodochod) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

družstvo pro rozvod elektrické energie v Hošticích, hostinec, rolník, řezník, obchod se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní a záložní spolek, trafika

Osobnosti

Z osobností lze uvést pouze českého politika, publicistu a tehdejšího majitele Dolu, Julia Grégra, který dal podnět k postavení vodochodské školy.


Oficiální web obec Vodochody:
www.vodochody.cz

PSČ Vodochody: 250 69