Lužec nad Vltavou

obec 1451 obyvatel k 1.1.2014 9,97 km2
znak Lužec nad Vltavou
Lužec nad Vltavou

Pamětihodnosti

 • Farnost Lužec nad Vltavou:

Římskokatolická farnost Lužec nad Vltavou patří do pražského arcibiskupství, vikariát Podřipsko. Kromě Lužce zahrnuje ještě další obce: Chramostek, Spomyšl a Vraňany. Podle sčítání v roce 1991 měla 2181 obyvatele, ke katolické církvi se přihlásilo 541 obyvatel.

 • Farním kostelem je kostel sv. Jiljí v Lužci. Kostel byl postaven v roce 1762 na místě gotického kostela, který jako farní kotel byl uváděn již v roce 1344. Tento původní gotický kostel byl zničen při velkém požáru Lužce v roce 1760.

Nynější kostel je jednolodní barokní obdélníková stavba se čtvercovým presbytářem a polokruhovou sakristií na východní straně a hranolovitou věží na straně západní. Vnější fasády jsou členěny opěráky a okny, s klenutým polokruhovým obloukem. Presbytář i loď jsou sklenuty plackami a obdélníkovými pásy na svazek pilastrů, okna jsou ozdobena štukovými rokaji. Podvěží je sklenuto valeně, sakristie konchou.

Na klenbě presbytáře je rokoková freska iluzivní kopule, na klenbách lodi výjevy ze života sv. Jiljí a na závěrové straně presbytáře iluzivní malba oltářní architektury s obrazem oslavení sv. Jiljí (tato freska byla v současné době restaurována).

Mobiliář kostela tvoří ucelený rokokový soubor oltářů, kazatelny a zařízení kruchty.

Historie

První písemná zmínka o Lužci nad Vltavou, jako o dvoře poplužním kapituly mělnické, pochází z roku 1223. Lužec má své jméno po Luhu, který se dosud rozkládá na levém břehu Vltavy. Za vlády Boleslava II. náležela část Lužce panenskému klášteru u sv. Jiří v Praze. 18. září 1760 vznikl v obci požár, který v krátké době zachvátil celou obec. Žárem vyschly i všechny prameny vody. Zrušení nevolnictví v roce 1781 přineslo uvolnění lidu a vliv snah osvobozeneckých. V roce 1784 byla v Lužci vystavěna škola. Jsou zakládány četné spolky. Roku 1869 byl založen Sokol, v roce 1881 byl založen dělnický podporující spolek Vltavan s humánním cílem podpůrným zejména v nemoci. Dále byla založena Matice školská, Společenstvo smíšených živností, Řemeslnicko-živnostenská beseda, Sbor dobrovolných hasičů a Okrášlovací spolek. V Lužci byl postaven v roce 1862 cukrovar a parní mlýn byl postaven roku 1870. Narodil se zde výpravný český malíř Miloš Jiránek. Místní dráha z Lužce do Jenšovic byla zahájena dne 26. září 1886. Zdejší telegrafní a poštovní úřad byl otevřen 12. srpna 1888. Laterální plavební kanál z Vraňan do Mělníka přes Lužec byl dokončen v roce 1907. V období mezi dvěma světovými válkami se zde rozvíjela továrna na chladicí stroje firmy Bratři Horákové. V šedesátých letech 20. století se v Lužci rozvinul stavební průmysl v továrnách Prefa a Průmstav na výrobu panelů a betonových rour. V obci se rovněž rozšířil průmysl dřevařský firmy Delta. Obec měla v roce 1993 základní a mateřskou školu, kulturní dům s tělocvičnou, dům služeb, řadu obchodů, čtyři průmyslové závody a rozvíjející se živnostenské podnikání v různých odvětvích. V Lužci se také hrál hokej. Od roku 2005 má obec výjezdovou jednotku hasičů. Více se o hasičích v Lužci nad Vltavou dozvíte na http://hasici-luzec.wz.cz

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Mělník
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Mělník
 • 1868 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Mělník
 • 1939 země česká, Oberlandrat Mělník, politický i soudní okres Mělník
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Mělník
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Mělník
 • 1949 Pražský kraj, okres Mělník
 • 1960 Středočeský kraj, okres Mělník
 • 2003 Středočeský kraj, okres Mělník, obec s rozšířenou působností Mělník

Rok 1932

V obci Lužec nad Vltavou (1010 obyvatel, poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, četnická stanice, katolický kostel, společenstvo smíšených živností, sbor dobrovolných hasičů) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

lékař, biograf Sokol, výroba cementového zboží, cihelna, cukrář, obchod s dobytkem, drogerie, elektrotechnický závod, 2 hodináři, 2 holiči, hospodářské družstvo, 4 hostince, 2 instalatéři, kolář, 2 kováři, 4 krejčí, 2 malíři, mlýn, obchod s obuví Baťa, 2 obuvníci, 3 paliva, pekař obchod s lahvovým pivem, 3 pokrývači, 4 rolníci, 3 řezníci, sedlář, 8 obchodů se smíšeným zbožím, lidová záložna, výroba chladicích strojů, studnař, švadlena, tesařský mistr, 2 trafiky, včelařství, 3 truhláři, zámečník, zubní ateliér

Ve vsi Chramostek (164 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Lužce nad Vltavou) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

hostinec, kovář, 3 rolníci, trafika

Oficiální web obec Lužec nad Vltavou:
www.luzec.cz

PSČ Lužec nad Vltavou: 277 06