Hostín u Vojkovic

Pamětihodnosti

 • Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve středu obce, gotický, jednolodní z konce 13. století, s pětiboce zakončeným presbytářem z první poloviny století 14. Jižní předsíň přistavěna roku 1615, další úpravy proběhly v 18. století.
 • Zvonice při kostele, hranolová dřevěná na kamenné podezdívce. Původem rovněž gotická, v nynější podobě ze 17. století. Uvnitř zavěšen zvon Václav, odlitý pražským mistrem Brikcím z Cimperka roku 1561. Zvon má průměr 1,15 m, výšku 0,85 m a váží 8 q.
 • Pohřební kaple Božího Těla jižně od vsi, barokní, kruhového půdorysu s vystupujícími kaplemi po obvodu, postavena nákladem knížete Filipa Lobkowicze v letech 1735 až 1736. Autorem stavby i její freskové výzdoby (iluzivní oltáře a nástropní výjev, zachycující místní pověst o nalezení ukradeného ciboria s Nejsvětější Svátostí) byl vlašský architekt a malíř Girolamo (Jeroným) Costa (okolo 1671 - 1741)

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1088.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický okres Slaný, soudní okres Velvary
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Velvary
 • 1868 země česká, kraj Praha, politický okres Slaný, soudní okres Velvary
 • 1912 země česká, kraj Praha, politický okres Slaný, soudní okres Kralupy nad Vltavou
 • 1913 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Kralupy nad Vltavou
 • 1939 země česká, Oberlandrat Mělník, politický i soudní okres Kralupy nad Vltavou
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Roudnice nad Labem, soudní okres Kralupy nad Vltavou
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Kralupy nad Vltavou
 • 1949 Pražský kraj, okres Kralupy nad Vltavou
 • 1960 Středočeský kraj, okres Mělník
 • 2003 Středočeský kraj, okres Mělník, obec s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou

Rok 1932

V obci Hostín (465 obyvatel, katol. kostel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

cukrář, 4 obchodníci s dobytkem, 2 holiči, 4 hostince, kovář, 2 obuvníci, pekař, řezník, 5 obchodů se smíšeným zbožím, Spořitelní a záložní spolek pro Hostín, obchod se střižním zbožím, švadlena, trafika, truhlář, obchod s uhlím, velkostatek Vojtěch

Osobnosti

 • Josef Tadra, český varhaník, hudební skladatel a pedagog (* 6. března 1877)

Oficiální web obec Hostín u Vojkovic:
www.hostinuvojkovic.cz

PSČ Hostín u Vojkovic: 277 44