Horní Počaply

obec 1315 obyvatel k 1.1.2014 12,39 km2
znak Horní Počaply
Horní Počaply

Pamětihodnosti

  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie, postaven jako gotický (zachován v jádře dnešního kostela) snad ve 14. stol., z té doby také první zpráva o kostelu. Obnoven v l. 1869-1871. - Jedná se o podélnou stavbu s pravoúhlým presbytářem a přízemním přístavkem. V západním průčelí čtyřboká věž, obnovená v 19. stol. V presbytáři křížové klenby s klínovými žebry na jehlancových konzolách a sanktuář s profilovaným rámem (pozdně gotický z konce 15. stol.) Loď s hrotitými okny, nárožními pilastry a věží. Na průčelí u levého nároží deska s letopočtem 1871.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1286.

Obec je od roku 2000 vytápěna s pomocí odpadního tepla z Elektrárny Mělník II.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

  • 1850 země česká, kraj Praha, politický okres Mělník, soudní okres Roudnice
  • 1855 země česká, kraj Litoměřice, soudní okres Roudnice
  • 1868 země česká, politický i soudní okres Roudnice
  • 1939 země česká, Oberlandrat Mělník, politický i soudní okres Roudnice nad Labem
  • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Roudnice nad Labem
  • 1945 země česká, správní i soudní okres Roudnice nad Labem
  • 1949 Ústecký kraj, okres Roudnice nad Labem
  • 1960 Středočeský kraj, okres Mělník
  • 2003 Středočeský kraj, okres Mělník, obec s rozšířenou působností Mělník

Rok 1932

V obci Horní Počáply (721 obyvatel, četnická stanice, přístav, katol. kostel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

biograf Sokol, cihelna, holič, 4 hostince, kolář, kovář, 3 krejčí, 3 obuvníci, 2 pekaři, 5 rolníků, 3 řezníci, 3 obchody se smíšeným zbožím, Spořitelní a záložní spolek v Horních Počáplích, stavitel, 3 švadleny, 2 trafiky, 2 truhláři


Oficiální web obec Horní Počaply:
www.hornipocaply.cz

PSČ Horní Počaply: 277 03