znak Zásmuky
Zásmuky

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1285.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost města v roce, kdy ke změně došlo:

  • 1850 země česká, kraj Pardubice, politický okres Kolín, soudní okres Kouřim
  • 1855 země česká, kraj Čáslav, soudní okres Kouřim
  • 1868 země česká, politický okres Kolín, soudní okres Kouřim
  • 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický okres Kolín, soudní okres Kouřim
  • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Kolín, soudní okres Kouřim
  • 1945 země česká, správní okres Kolín, soudní okres Kouřim
  • 1949 Pražský kraj, okres Kolín
  • 1960 Středočeský kraj, okres Kolín
  • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Kolín

Rok 1932

Ve městě Zásmuky (přísl. Vlčí Důl, 1892 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

Instituce a průmysl: poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, četnická stanice, 2 katolické kostely, synagoga, klášter, obchodní grémium, společenstvo řezníků, sbor dobrovolných hasičů, výroba cementového zboží, cihelna, lom, mlýn, pila, pivovar, skladiště hospodářského družstva, stavitel, továrna na hospodářské stroje, velkostatek

Služby (výběr): 2 lékaři, zvěrolékař, autodoprava, nákladní autodoprava, biografy Bio invalidů a Vzlet, drogerie, 3 elektrotechnické závody, 2 fotoateliéry, 2 hodináři, 8 hostinců, hotel Nová hospoda, hudební škola, obchod s klobouky, 2 knihaři, knihkupectví, kožešník, lékárna, sklenář, 11 obchodů se smíšeným zbožím, soustružník, 2 Občanské záložny, Spořitelna města Kolína, 3 zahradnictví, zednický mistr, obchod železářský

Ve vsi Doubravčany (458 obyvatel, samostatná ves se později stala součástí Zásmuk) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

3 hostince, 2 koláři, kovář, mlýn, 2 obuvníci, 6 rolníků, sadař, obchod se smíšeným zbožím, obchod se střižním zbožím, trafika, truhlář, velkostatek

V obci Nesměň (přísl. Buda, Habr, Davídkov, Nouzov, 398 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Zásmuk) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

cihelna, 3 hostince, kolář, 2 kováři, 2 mlýny, pokrývač, 11 rolníků, Ruské sanatorium, 2 obchody se smíšeným zbožím, švadlena, tesařský mistr, trafika, truhlář

Ve vsi Sobočice (300 obyvatel, samostatná ves se později stala součástí Zásmuk) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

hostinec, 2 košíkáři, 2 kováři, obchod s lahvovým pivem, 10 rolníků, 2 obchody se smíšeným zbožím, trafika, truhlář

Oficiální web město Zásmuky:
www.zasmuky.cz

PSČ Zásmuky: 281 44