znak Drahobudice
Drahobudice

Památky v obci

 • Kostel Nejsvětější Trojice v Drahobudicích - původně gotický kostel, poprvé připomínaný jako farní v roce 1352. Roku 1753 - 1754 architekt Ignác Jan Nepomuk Palliardi barokně přestavěl kostel podle svého architektonického návrhu. V tomto kostele byla původně, po italském způsobu, zhotovena klenba, která byla pokryta taškami bez dřevěných krovů. V roce 1778 byl kostel na náklady císařovny Marie Terezie opraven. Po převratu je kostel opět navrácen církvi a v roce 1991 nastává velká rekonstrukce tu ale zmařil oheň který vypukl 21.10.1992.
 • Farní úřad - byl postaven v roce 1762. Zbožný nový bečvárský patron Hillebrand se postaral i o postavení nové fary. To se stalo roku 1762. Prvním farářem v novém Drahobudickém kostele byl farář Josef Lorenz ze Solopysk. Hned však nemohl ve faře v Drahobudicích bydlet. Zůstával s počátku v zámku v Bečvárech, později pak, nežli se fara dostavěla, v dřevěné chalupě v Drahobudicích, naproti kostelu, asi tam, kde nyní jest číslo popisné 32. (2008 – rodina Kumstátova)
 • Škola v Drahobudicích byla založena roku 1762. V roce 1835 - 1836 Martin Liška, majitel bečvareckého panství, s Václavem Vraždou z Kunvaldu nechali zbudovat novou školní budovu. V přízemí byly byty pro učitele a pomocníka, v poschodí byly umístěny dvě třídy. Škola v Drahobudicích byla provozována do roku 1976. A od tohoto roku byla škola využívána jako internát Střední zdravotní školy v Kolíně a to až do roku 1990. Od těchto let byla školní budova využívána jako obecní úřad a od roku 1994 je využívaná k soukromým účelům. V roce 2008 byla školní budova prodána do soukromých rukou.

Historie

Jméno Drahobudice je odvozeno od osobního jména Drahobud (ves lidí Drahobudových). První písemná zmínka o obci pochází z roku 1338. V roce 1429 držel Drahobudice Boleslav z Drahobudic, který dal ve vsi vybudovat tvrz. V roce 1438 se obec nacházela v držení Mikuláše Popela z Vesce. Okolo roku 1508 byly Drahobudice koupeny ke Hrádku, při kterém zůstaly až do roku 1564, kdy v tomto roce dostal Drahobudice Václav Myška ze Žlunic, který je v roce 1593 prodal svému bratrovi Jaroslavu Myškovi ze Žlunic. Po třicetileté válce 1618 - 1648 byly Drahobudice zpustošeny. Roku 1669 byla založena část Bílkov.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Pardubice, politický okres Kolín, soudní okres Kouřim
 • 1855 země česká, kraj Čáslav, soudní okres Kouřim
 • 1868 země česká, politický okres Kolín, soudní okres Kouřim
 • 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický okres Kolín, soudní okres Kouřim
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Kolín, soudní okres Kouřim
 • 1945 země česká, správní okres Kolín, soudní okres Kouřim
 • 1949 Pražský kraj, okres Kolín
 • 1960 Středočeský kraj, okres Kolín
 • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Kolín

Rok 1932

Ve vsi Drahobudice (přísl. Bílkov, 416 obyvatel, katol. kostel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

družstvo pro rozvod elektrické energie v Drahobudicích, 2 hostince, kolář, 2 kováři, obuvník, 2 porodní asistentky, rolník, 2 obchody se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek pro Drahobudice, 2 švadleny, trafika, truhlář


Oficiální web obec Drahobudice:
home.tiscali.cz/oudrahobudice

PSČ Drahobudice: 281 44