znak Radim
Radim

Historie

O prastaré sídelní tradici v okolí Radimi svědčí terénní pozůstatky blíže neprozkoumaného slovanského hradiště o rozloze 6,3 ha. První písemná zmínka o vesnici je z roku 1320 jako o sídle Bedřicha z Radimi. Až do roku 1541 kdy vesnici získal panský rod Zárubů z Hustířan byla v držení drobné venkovské šlechty. Jan Záruba z Hustířan byl poslední člen této rodiny na Radimi protože se aktivně zúčastnil stavovského povstání v roce 1618. Po jeho potlačení se roku 1628 rozhodl pro emigraci a panství prodal Adamovi z Valdštejna. Po něm panství několikrát změnilo majitele až v roce 1788 získal Radim knížecí rod Lichtenštejnů. Ten ji držel ve vlastnictví až do roku 1848 kdy zámek získal Jaroslav Bukovský. Radimský velkostatek si však Lichtenštejnové podrželi až do roku 1923. V letech 1948-1990 zámek vlastnil stát a poté byl vrácen v restituci rodině Bukovských. V roce 2005 byl zámek prodán novému majiteli.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

  • 1850 země česká, kraj Pardubice, politický okres Kolín, soudní okres Kouřim
  • 1855 země česká, kraj Čáslav, soudní okres Kouřim
  • 1868 země česká, politický okres Kolín, soudní okres Kouřim
  • 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický okres Kolín, soudní okres Kouřim
  • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Kolín, soudní okres Kouřim
  • 1945 země česká, správní okres Kolín, soudní okres Kouřim
  • 1949 Pražský kraj, okres Kolín
  • 1960 Středočeský kraj, okres Kolín
  • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Kolín

Rok 1932

V obci Radim u Peček (1022 obyvatel, poštovní úřad, četnická stanice) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

cihelna, cukrář, čalouník, obchod s dobytkem, obecní elektrárna, holič, 3 hostince, kolář, kovář, 2 krejčí, výroba leštících prostředků, 3 obuvníci, palivo, 2 pekaři, pohodný, 2 pojišťovací jednatelství, rolník, 2 řezníci, sedlář, 4 obchody se smíšeným zbožím, obchod se střižním zbožím, 2 trafiky, 2 truhláři, velkostatek, zámečník, zednický mistr, obchod se zvěřinou a drůbeží


Oficiální web obec Radim:
www.obecradim.cz

PSČ Radim: 281 03