Vrbčany

Památky v obci

 • Barokní kostel Svatého Václava se zvonicí - nalézá se na výrazném návrší nad vesnicí na místě původního románského kostela z 10. století. Podle pověstí ve zdejším kostele byl nalezen praporec Svatého Václava (Alois Jirásek: Praporec svatého Václava, Staré pověsti České, "Tu kopí svatého Václava a na kopí, hle, ten praporec, kterýž nám svatý Vojtěch zjevil")
 • Pískovcový kříž a pomník padlých v první světové válce na návsi
 • Stráně u splavu - přírodní rezervace nedaleko obce

Historie

Katastr obce byl osídlen již před 35 000 lety jak dokládají archeologické nálezy zbytků ohniště a kamenných nástrojů. Po příchodu Slovanů se zde vytvořila hranice mezi Pražany a Zličany a pravděpodobně zde bylo vystavěno zličské pohraniční hradiště. Po dobytí tohoto území Přemyslovci v 10. století zde byl již před rokem 999 postaven románský kamenný kostel Svatého Václava, jehož pozůstatky byly objeveny při archeologichém průzkumu kostela v 30. letech 20. století.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1070 při založení Vyšehradské kapituly, kdy český kníže Vratislav II. kapitule daroval i jedno popluží ve Vrbčanech.

Podle pověsti přivezl před bitvou u Chlumce (mezi Soběslavem I. a císařem Lotharem III.) kaplan Vít z vrbčanského kostela praporec svatého Vojtěcha. Podle tradice má být nyní tento praporec uložen na mramorovém stole v místnosti uvnitř pahorku, na kterém kostel stojí.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Pardubice, politický okres Kolín, soudní okres Kouřim
 • 1855 země česká, kraj Čáslav, soudní okres Kouřim
 • 1868 země česká, politický okres Kolín, soudní okres Kouřim
 • 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický okres Kolín, soudní okres Kouřim
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Kolín, soudní okres Kouřim
 • 1945 země česká, správní okres Kolín, soudní okres Kouřim
 • 1949 Pražský kraj, okres Kolín
 • 1960 Středočeský kraj, okres Kolín
 • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Kolín

Rok 1932

V obci Vrbčany (přísl. Chroustov, 822 obyvatel, poštovna) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

2 cihelny, elektroinstalatérství, holič, 5 hostinců, 2 koláři, 2 kováři, 2 krejčí, mlýn, obuvník, 2 pekaři, obchod s lahvovým pivem, porodní asistentka, 2 povoznictví, 11 rolníků, řezník, sedlář, 6 obchodů smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek pro Vrbčany, 2 švadleny, trafika, 2 truhláři


Oficiální web obec Vrbčany:
www.obec-vrbcany.cz

PSČ Vrbčany: 280 02