znak Lány
Lány

Pamětihodnosti

 • prezidentské letní sídlo zámek Lány se zámeckým parkem a rozsáhlá Lánská obora
 • hrob prvního čsl. prezidenta T. G. Masaryka a jeho ženy Charlotty na místním hřbitově (též syna Jana a dcery Alice)
 • Muzeum T. G. Masaryka (pobočka Muzea T. G. M. Rakovník)
 • Jezdecká socha T. G. Masaryka od Petra Nováka z roku 2010
 • Muzeum sportovních automobilů
 • Lánská koněspřežka, zbytky
 • Vodní nádrž Klíčava z velké části v oboře
 • zřícenina Jivno v oboře
 • Starý zámek nepatrné zbytky málo známého hradu Sobín při okraji zalesněného svahu nad Vašírovem
 • Dohodový dub
 • Lánské nádraží roku 1960 přejmenované na Stochov
 • přírodní rezervace Údolí Klíčavy

Historie

První písemná zpráva o Lánech se vztahuje k roku 1392, kdy je v erekčních knihách zmíněn rytíř Hassko de Lan (Hašek z Lán).

V roce 2009 se obec umístila na druhém místě v celostátním kole soutěže Vesnice roku.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický okres Rakovník, soudní okres Nové Strašecí
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Nové Strašecí
 • 1868 země česká, politický okres Slaný, soudní okres Nové Strašecí
 • 1937 země česká, politický okres Slaný expozitura Nové Strašecí, soudní okres Nové Strašecí
 • 1939 země česká, Oberlandrat Kladno, politický okres Slaný expozitura Nové Strašecí, soudní okres Nové Strašecí
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Slaný expozitura Nové Strašecí, soudní okres Nové Strašecí
 • 1945 země česká, správní okres Slaný expozitura Nové Strašecí, soudní okres Nové Strašecí
 • 1949 Pražský kraj, okres Nové Strašecí
 • 1960 Středočeský kraj, okres Rakovník
 • 2007 Středočeský kraj, okres Kladno

Rok 1932

V obci Lány (přísl. Vašírov, 1578 obyvatel, poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, četnická stanice, katol. kostel, sbor dobrovolných hasičů) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

lékař, obchod s automobily, cukrář, čalouník, obchod s dobytkem, důl Anglicko-české kamenouhelné a.s., 3 obchody s dřívím, elektrárna, galanterie, 3 holiči, 6 hostinců, hotel, důlní inženýr, 2 kapelníci, klempíř, kolář, konsum Včela, kovář, krejčí, lakýrník, 2 výčepy lihovin, malíř akademický malíř, 5 obuvníků, pekař, 2 pokrývači, 2 porodní asistentky, povozník, 2 řezníci, sedlář, 4 obchody se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek pro Lány, obchod se střižním zbožím, 3 švadleny, 3 trafiky, 2 truhláři, státní velkostatek, obchod se zemskými plodinami


Oficiální web obec Lány:
www.lany.cz

PSČ Lány: 270 61