Kamenné Žehrovice

obec 1784 obyvatel k 1.1.2014 9,15 km2
znak Kamenné Žehrovice
Kamenné Žehrovice

Pamětihodnosti

 • Usedlost čp. 17
 • Socha svatého Jana Nepomuckého
 • Socha Panny Marie Bolestné
 • Boží muka se sochou svatého Rocha
 • Zaniklá ves Německá Lhota

Okolí

V okolí Kamenných Žehrovic můžete najít mnoho krásných míst na procházky přírodou (obcí prochází Drvotova naučná stezka). V blízkosti se nalézá již zmíněný Turyňský rybník, památné stromy Jasan u Turyňského rybníka a Mrákavský dub, mokřad Kalspot s výskytem chráněných obojživbelníků, lesy i louky či Lánská obora se zámkem. Chcete-li si udělat zajímavý výlet, můžete navštívit nedaleký Skanzen výroby dřevěného uhlí ve Lhotě či Hornický skanzen MAYRAU ve Vinařicích. Máte-li raději památky, pak je tu hrad Křivoklát.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1271, dále se můžeme dočíst, že byla vlastnictvím církve a také, z rozhodnutí královského majestátu, několika více či méně významných pánů. Například roku 1270 získal Kamenné Žehrovice Ostrovský klášter a roku 1558 připadly rodu Martiniců (později Clam-Martiniců), panu Janu Bořitovi z Martinic, jejichž vlastnické právo později potvrdil český král.

V katastru obce se nacházela pískovcová ložiska (pískovec se zde těžil až do 20. století), což zapříčinilo rozvoj řemesla kamenického. Pískovec byl významným stavebním materiálem, zejména ve středověku ale také na počátku novověku. A tak našel Žehrovák své využití jak při stavbě Karlova mostu, Národního divadla, tak i městského opevnění a Chrámu sv. Víta.

Těžba uhlí Od roku 1916 byl uveden do provozu důl Wannieck a po druhé světové válce probíhala těžba uhlí i v dole Nosek, mezi Kamennými Žehrovicemi a Tuchlovicemi, který byl roku 1989 přejmenován na důl Tuchlovice. Provoz v dole Wannieck byl ukončen roku 1982. Těžba v dole Tuchlovice pak trvala až do 31. března 2002, kdy byl důl oficiálně uzavřen. Z Kamenných Žehrovic do dolu Tuchlovice vedla do roku 2010 vlečka .

Roku 1950 se od obce Kamenné Žehrovice osamostatnila obec Srby, dnes část obce Tuchlovice.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický okres Rakovník, soudní okres Nové Strašecí
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Nové Strašecí
 • 1868 země česká, politický okres Slaný, soudní okres Nové Strašecí
 • 1937 země česká, politický okres Slaný expozitura Nové Strašecí, soudní okres Nové Strašecí
 • 1939 země česká, Oberlandrat Kladno, politický okres Slaný expozitura Nové Strašecí, soudní okres Nové Strašecí
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Slaný expozitura Nové Strašecí, soudní okres Nové Strašecí
 • 1945 země česká, správní okres Slaný expozitura Nové Strašecí, soudní okres Nové Strašecí
 • 1949 Pražský kraj, okres Nové Strašecí
 • 1960 Středočeský kraj, okres Kladno

Rok 1932

V obci Kamenné Žehrovice (přísl. Srby, 2617 obyvatel, poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, četnická stanice, sbor dobrovolných hasičů) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

lékař, 2 autodopravci, bednář, cihelna, obchod s cukrovinkami, důl Vaněk, 2 elektrotechnické potřeby, galanterie, 4 holiči, 13 hostinců, hotel Vališ, obchod s hudebními nástroji, 2 inženýři, kamenický závod, kapelník, klempíř, kolář, konsum Včela, 2 kováři, kožišník, 6 krejčí, lakýrník, výčep lihovin, malíř, obchod s materiálním zbožím, obchod s obuví Baťa, 4 obuvníci, 3 pekaři, pohřební ústav, 5 řezníků, sedlář, 33 obchodů se smíšeným zbožím, Okresní hospodářská záložna v Novém Strašecí, spořitelní a záložní spolek pro Srby, starý materiál, stavební družstvo, stavitel, 5 obchodů se střižním zbožím, 2 švadleny, tesařský mistr, 4 trafiky, 3 truhláři, velkostatek Snop, 2 obchody s velocipedy, 2 zámečníci, zelinářství, železářství

Osobnosti

 • Radoslav Čížek - konstruktér a několikanásobný mistr světa v leteckém modelářství, držitel Zlaté letecko-modelářské medaile (Lausanne 2000), kronikář obce
 • Jan Bořita z Martinic

Oficiální web obec Kamenné Žehrovice:
www.kamennezehrovice.cz

PSČ Kamenné Žehrovice: 273 01